Pasirinkite atkūrimo aplanką.

Parinktis

apibūdinimas

(Aplanko pavadinimas)

Atkūrimo metu bus matomos nuotraukos visuose aplankuose pasirinktu pavadinimu. Aplankus galima pervardyti naudojant nuotraukų fotografavimo meniu parinktį [ Saugyklos aplankas ] > [ Pervardyti ].

[ Visi ]

Atkūrimo metu bus matomos nuotraukos visuose aplankuose.

[ Dabartinis ]

Atkūrimo metu bus matomos tik dabartiniame aplanke esančios nuotraukos.