Peržiūrėkite skaidrių demonstraciją; nuotraukos rodomos įrašymo tvarka. Nuotraukos aplanke, šiuo metu pasirinktame [ Playback folder ] ( Atkūrimo aplankas ) bus rodomas po vieną įrašymo tvarka.

Parinktis

apibūdinimas

[ Pradėti ]

Pradėkite skaidrių demonstravimą.

[ Vaizdo tipas ]

  • Pasirinkite rodomo paveikslėlio tipą.

  • Pasirinkite [ Pagal įvertinimą ], kad peržiūrėtumėte tik nuotraukas su pasirinktais įvertinimais. Pažymėkite įvertinimus ir paspauskite 2 , kad pasirinktumėte ( M ) arba panaikintumėte pasirinkimą ( U ).

[ Kadro intervalas ]

Pasirinkite, kiek laiko bus rodoma kiekviena nuotrauka.

Skaidrių demonstracijų peržiūra

Norėdami pradėti skaidrių demonstravimą, pažymėkite [ Start ] ir paspauskite J .

Vykstant pasirodymui galima atlikti šias operacijas:

Į

apibūdinimas

Peršokti atgal / praleisti į priekį

Norėdami grįžti į ankstesnį kadrą, paspauskite 4 , o norėdami pereiti prie kito kadro, paspauskite 2 .

Peržiūrėkite papildomą informaciją apie nuotrauką

Jei atkūrimo meniu skiltyje [ Playback display options ] pasirinktas daugiau nei vienas nuotraukos informacijos puslapis, viso kadro atkūrimo metu galite paspausti 1 arba 3 , kad pasirinktumėte rodomą informaciją.

Pauzė

Norėdami pristabdyti skaidrių demonstravimą, paspauskite J Norėdami paleisti iš naujo, pažymėkite [ Paleisti iš naujo ] ir paspauskite J .

Sureguliuokite garsumą

Paspauskite X ( T ), kad padidintumėte garsumą, W ( Y ), kad sumažintumėte.

Išeikite į atkūrimo meniu

Paspauskite G , kad užbaigtumėte skaidrių demonstravimą ir grįžtumėte į atkūrimo meniu.

Išeikite į atkūrimo režimą

Paspauskite K , kad užbaigtumėte skaidrių demonstravimą ir išeitumėte į atkūrimą.

Išeikite į fotografavimo režimą

Norėdami grįžti į fotografavimo režimą, iki pusės paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.

Pasibaigus pasirodymui, rodomas dialogo langas. Norėdami paleisti iš naujo, pažymėkite [ Paleisti iš naujo ] ir paspauskite J . Norėdami baigti pasirodymą, pažymėkite [ Exit ] ir paspauskite J .