Sumažinkite „triukšmą“ (šviesias dėmes ar rūką) nuotraukose, darytose mažu užrakto greičiu.

Parinktis

apibūdinimas

[ Įjungta ]

Sumažinkite triukšmą nuotraukose, darytose, kai užrakto greitis yra mažesnis nei 1 s.

[ Išjungta ]

Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas išjungtas.

  • Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas atliekamas nufotografavus. Apdorojimo metu valdymo skydelyje ir vaizdo ieškiklyje mirksi „ l m “. Negalima fotografuoti, kol ekranas nustoja mirksėti. Laikas, reikalingas nuotraukoms apdoroti po fotografavimo, pailgėja maždaug dvigubai.

Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas

Jei fotoaparatas išjungiamas nepasibaigus apdorojimui, vaizdas bus išsaugotas, tačiau triukšmo mažinimas nebus atliktas.