Sumažinkite mirgėjimo poveikį iš tokių šviesos šaltinių kaip fluorescencinės arba gyvsidabrio garų lempos. Mirgėjimas gali sukelti netolygią ekspoziciją arba (nuotraukose, darytose nepertraukiamo atleidimo režimais) nenuoseklią ekspoziciją ar spalvas.

Parinktis

apibūdinimas

[ Mirgėjimo mažinimo nustatymas ]

Pasirinkus [ Įjungti ], fotoaparatas nustatys nuotraukų laiką, kad sumažintų mirgėjimo poveikį.

 • Atkreipkite dėmesį, kad kadrų dažnis fotografuojant serijomis gali sumažėti arba tapti nepastovus, kai pasirenkama [ Įjungti ].

[ Mirgėjimo mažinimo indikatorius ]

Pasirinkite, ar monitoriuje arba vaizdo ieškiklyje bus rodoma BLICKER piktograma, kai [ Įjungti ] yra pasirinktas [ Mirgėjimo mažinimo nustatymas ]. Pasirinkus [ On ], fotografuojant vaizdo ieškikliu ir tiesiogine peržiūra, piktograma FLICKER bus rodoma skirtingu metu. Skirtumai yra tokie:

 • Fotografuojant vaizdo ieškikliu, mirgėjimo piktograma rodoma, jei užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki pusės.

 • Fotografuojant tiesioginiu vaizdu, mirgėjimo piktograma bus rodoma visą laiką, nepaisant to, ar buvo aptiktas mirgėjimas, ar ne.

Mirgėjimo mažinimas: apribojimai

Elementas [ Mirgėjimo mažinimas ] nuotraukų fotografavimo meniu neveikia tam tikromis sąlygomis, įskaitant kai:

 • Mup
  pasirinktas atleidimo režimui

 • Ch
  yra pasirinktas atleidimo režimui fotografuojant tiesiogine peržiūra

 • [ON] pasirinktas [Silent tiesioginės peržiūros fotografijos] nuotraukoje fotografavimo meniu metu tiesioginės peržiūros fotografijos

 • [ Įjungta ] yra pasirinkta [ Silent photography ] atitinkamame submeniu fotografuojant su intervaliniu laikmačiu, filmuojant filmavimą su laiko intervalu arba perjungiant fokusą.

 • HDR įjungtas

 • Ekspozicijos delsos režimas įjungtas

 • Užrakto greitis nustatytas į A (lemputė) arba % (laikas)

Mirgėjimo mažinimas
 • Prieš darydami papildomas nuotraukas, padarykite bandomąjį kadrą ir peržiūrėkite rezultatus.

 • Atsižvelgiant į šviesos šaltinį, mirgėjimo mažinimas gali šiek tiek uždelsti užrakto atsaką. Fotografuojant serijomis, kadrų dažnis gali sulėtėti arba tapti nepastovus.

 • Mirgėjimo mažinimas gali aptikti mirgėjimą esant 100 ir 120 Hz (atitinkamai susietas su 50 ir 60 Hz kintamosios srovės maitinimo šaltiniais). Jei fotografuojant serijomis pasikeičia maitinimo dažnis, norimų rezultatų gali nepavykti pasiekti.

 • Mirgėjimas gali būti neaptiktas arba norimi rezultatai gali būti nepasiekti, atsižvelgiant į šviesos šaltinį ir fotografavimo sąlygas, pvz., kai scenos yra ryškiai apšviestos arba su tamsiu fonu.

 • Norimų rezultatų taip pat gali nepavykti pasiekti naudojant dekoratyvinius apšvietimo ekranus ir kitą nestandartinį apšvietimą.