Pašalinkite užrakto garsus fotografuodami ( tylioji fotografija ).

Parinktis

apibūdinimas

[ Įjungta ]

Pašalinkite užrakto sukeliamą vibraciją. Naudokite peizažams, natiurmortams ir kitiems statiniams objektams. Rekomenduojama naudoti trikojį.

  • Pasirinkus [ On ], skirtą [ Silent photography ], fotoaparatas visiškai nenutildomas. Fotoaparato garsai vis tiek gali būti girdimi, pvz., automatinio fokusavimo ar diafragmos reguliavimo metu, pastaruoju atveju labiausiai pastebimi esant mažesnėms diafragmoms (ty kai f skaičiai yra didesni) nei f/5,6.

  • Fotografavimas su blykste išjungtas.

  • Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas išjungtas.

  • Elektroninis užraktas naudojamas neatsižvelgiant į pasirinktinį nustatymą d5 [ Užrakto tipas ].

  • Nepriklausomai nuo nustatymų, pasirinktų [ Beep options ] sąrankos meniu, pyptelėjimai neskambės, kai fotoaparatas sufokusuoja arba veikia laikmatis.

  • Įjungus tylųjį fotografavimą, keičiasi nuolatinio atleidimo režimų kadrų sparta ( kadrų sparta ).

[ Išjungta ]

Išjungti tyliąją fotografiją.