Gaukite „NX Studio“ parinkties „Image Dust Off“ nuorodos duomenis. „Image Dust Off“ apdoroja NEF (RAW) nuotraukas, kad sumažintų prieš fotoaparato vaizdo jutiklį prilipusių dulkių poveikį. Daugiau informacijos rasite „NX Studio“ internetiniame žinyne.

Vaizdo dulkių pašalinimo atskaitos duomenų gavimas

 1. Pasirinkite pradžios parinktį.

  • Pažymėkite [ Start ] ir paspauskite J , kad iš karto būtų rodomas dialogo langas [ Image Dust Off ref photo ].

  • Pažymėkite [ Clean sensor and then start ] ir paspauskite J , kad prieš pradėdami išvalytumėte vaizdo jutiklį. Kai bus baigtas vaizdo jutiklio valymas, bus rodomas dialogo langas [ Image Dust Off ref photo ].

  • Norėdami išeiti neįsigiję vaizdo dulkių pašalinimo atskaitos duomenų, paspauskite G .

 2. Kai objektyvas yra maždaug dešimties centimetrų (keturių colių) atstumu nuo gerai apšviesto, bespalvio balto objekto, įrėminkite objektą taip, kad jis užpildytų ekraną, tada iki pusės paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.

  • Automatinio fokusavimo režimu židinys bus automatiškai nustatytas į begalybę.

  • Rankinio fokusavimo režimu nustatykite fokusavimą į begalybę rankiniu būdu.

 3. Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo, kad gautumėte vaizdo dulkių pašalinimo atskaitos duomenis.

  • Monitorius išsijungia, kai paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas.

  • Jei atskaitos objektas yra per šviesus arba per tamsus, fotoaparatui gali nepavykti gauti vaizdo dulkių pašalinimo atskaitos duomenų ir bus rodomas pranešimas, o fotoaparatas grįš į ekraną, parodytą 1 veiksme. Pasirinkite kitą atskaitos objektą ir paspauskite užrakto mygtuką. - vėl atleiskite mygtuką.

Vaizdo jutiklio valymas

Dulkių pašalinimo atskaitos duomenys, įrašyti prieš atliekant vaizdo jutiklio valymą, negali būti naudojami nuotraukoms, padarytoms po vaizdo jutiklio valymo. Pasirinkite [ Clean sensor and then start ], tik jei vaizdo dulkių pašalinimo atskaitos duomenys nebus naudojami su esamomis nuotraukomis.

Vaizdo dulkių pašalinimo atskaitos duomenų gavimas
 • Rekomenduojamas FX formato objektyvas, kurio židinio nuotolis yra ne mažesnis kaip 50 mm.

 • Kai naudojate priartinantį objektyvą, priartinkite iki galo.

 • Tie patys atskaitos duomenys gali būti naudojami nuotraukoms, darytoms su skirtingais objektyvais arba skirtingomis diafragmomis.

 • Etaloninių vaizdų negalima peržiūrėti naudojant kompiuterinę vaizdo gavimo programinę įrangą.

 • Kai fotoaparate peržiūrimi atskaitos vaizdai, rodomas tinklelio raštas.