Pyptelėjimas įjungtas/išjungtas

Įjunkite arba išjunkite pyptelėjimo garsiakalbį.

 • Jei [ Beep on/off ] pasirinkta [ On ], pypsi, kai:

  • laikmatis skaičiuoja atgal,

  • fotografavimas intervaliniu laikmačiu, filmavimas su intervalu arba fokusavimo perjungimas,

  • fotoaparatas sufokusuoja fotografavimo režimu (atminkite, kad tai netaikoma, jei fokusavimo režimui pasirinktas AF-C arba jei [ Release ] yra pasirinktas pasirinktiniam nustatymui a2 [ AF-S prioriteto pasirinkimas ]),

  • naudojami jutikliniai valdikliai arba

  • užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas, kai į fotoaparatą įdėta nuo įrašymo apsaugota atminties kortelė.

 • Pasirinkite [ Išjungta (tik jutikliniai valdikliai) ], kad išjungtumėte jutiklinių valdiklių pyptelėjimą ir įjungtumėte jį kitais tikslais.

 • Kai nuotraukų fotografavimo meniu parinktis [ Tyli fotografija ] pasirenkama [ On ], fotoaparatui sufokusavus arba veikiant laikmačiui pyptelėjimas neskambės, nepaisant [ Beep options ] pasirinktų nustatymų.

Apimtis

Sureguliuokite pyptelėjimo garsumą.

Pikis

Pasirinkite pyptelėjimo aukštį iš [ Aukštas ] ir [ Žemas ].