Alegeți folderul în care vor fi stocate imaginile ulterioare.

1

Pliant

2

Numărul dosarului

3

Numele fisierului

Redenumirea folderelor

Numele implicit al folderului, care apare după numărul dosarului, este „NCZ_5”. Pentru a schimba numele atribuit folderelor noi, selectați [ Redenumire ].

 • Dosarele existente nu pot fi redenumite.

 • Dacă se dorește, numele implicit poate fi restabilit pentru folderele ulterioare apăsând și menținând apăsat butonul O în timp ce tastatura este afișată.

Introducerea textului

O tastatură este afișată atunci când este necesară introducerea textului.

 • Atingeți litere de pe ecran pentru a le insera în poziția curentă a cursorului. De asemenea, puteți introduce caractere evidențiind-le cu selectorul multiplu și apăsând J .

  1

  Zona de afișare a textului

  2

  Zona tastaturii

 • Pentru a muta cursorul într-o nouă poziție, atingeți afișajul sau rotiți selectorul principal de comandă.

 • Dacă se introduce un caracter când zona de afișare a textului este plină, caracterul din dreapta va fi șters.

 • Pentru a șterge caracterul de sub cursor, apăsați butonul O

 • Pentru a finaliza introducerea, apăsați X .

 • Pentru a ieși fără a completa introducerea textului, apăsați G .

Selectați Dosar după număr

Dosarul în care vor fi stocate imaginile ulterioare poate fi selectat după număr. Dacă nu există deja un folder cu numărul specificat, va fi creat un folder nou.

 1. Alegeți [ Selectați folderul după număr ].
  • Evidențiați [ Select folder by number ] și apăsați 2 pentru a afișa dialogul [ Select folder by number ].

  • Cardul pe care va fi creat noul folder este subliniat în zona de afișare a slotului pentru card din colțul din dreapta sus al casetei de dialog [ Select folder by number ]. Cardul utilizat pentru folderele noi depinde de opțiunea selectată în prezent pentru [ Rol jucat de card în Slot 2 ] din meniul de fotografiere.

 2. Alegeți un număr de folder.

  • Apăsați 4 sau 2 pentru a evidenția cifrele.

  • Pentru a schimba cifra evidențiată, apăsați 1 sau 3 .

 3. Salveaza schimbarile si iesi.

  • Dacă există deja un folder cu numărul selectat, o pictogramă W , X sau Y va fi afișată în stânga numărului folderului. Apăsați J pentru a finaliza operația și a reveni la meniul principal; dacă ați ales un folder marcat W sau X , acesta va fi selectat ca dosar pentru fotografii noi.

  • Dacă ați ales un număr de folder care nu există deja, va fi creat un nou folder cu acel număr atunci când apăsați J .

  • În ambele cazuri, imaginile ulterioare vor fi stocate în folderul ales.

  • Pentru a ieși fără a schimba folderul de stocare, apăsați butonul G

Pictograme de foldere

Folderele din caseta de dialog [ Selectați folderul după număr ] sunt afișate cu W dacă sunt goale, cu Y dacă sunt pline (conținând fie 5000 de imagini, fie o imagine numerotată 9999) sau cu X dacă sunt parțial pline. O pictogramă Y indică faptul că nu mai pot fi stocate imagini în folder.

Selectați folderul din listă

Pentru a alege dintr-o listă de foldere existente:

 1. Alegeți [ Selectați folderul din listă ].

  Evidențiați [ Select folder from list ] și apăsați 2 pentru a afișa dialogul [ Select folder from list ].

 2. Evidențiați un dosar.

  Apăsați 1 sau 3 pentru a evidenția un dosar.

 3. Selectați folderul evidențiat.

  • Apăsați J pentru a selecta folderul evidențiat și a reveni la meniul principal.

  • Fotografiile ulterioare vor fi stocate în folderul selectat.

Numerele folderelor și fișierelor
 • Odată ce numărul folderului a ajuns la 999, aparatul foto va înceta să creeze noi foldere automat și va dezactiva declanșarea declanșatorului dacă:

  • folderul curent conține 5000 de imagini (în plus, înregistrarea filmelor va fi dezactivată dacă camera calculează că numărul de fișiere necesare pentru a înregistra un film cu lungimea maximă ar avea ca rezultat peste 5000 de fișiere în folder) sau

  • folderul curent conține o imagine numerotată 9999 (în plus, înregistrarea filmului va fi dezactivată dacă camera calculează că numărul de fișiere necesare pentru a înregistra un film de lungime maximă ar avea ca rezultat un fișier numerotat peste 9999).

 • Dacă există spațiu pe cardul de memorie, veți putea, totuși, să continuați să fotografiați prin:

  • crearea unui folder cu un număr mai mic de 999 și selectarea acestuia ca folder de stocare sau

  • modificarea opțiunilor selectate pentru [ Dimensiune cadre/viteză cadre ] și [ Calitate film ] înainte de înregistrarea filmelor.

Ora de pornire

Poate fi necesar un timp suplimentar pentru pornirea camerei dacă cardul de memorie conține un număr foarte mare de fișiere sau foldere.