Alegeți rolul jucat de card în slotul 2 când două carduri de memorie sunt introduse în cameră.

Opțiune

Descriere

P

[ Debordare ]

Cardul din Slot 2 este folosit numai atunci când cardul din Slot 1 este plin.

Q

[ Backup ]

Fiecare imagine este înregistrată de două ori, o dată pe cardul din Slot 1 și din nou pe cardul din Slot 2.

R

[ Slot RAW 1 - Slot JPEG 2 ]

  • Copiile NEF (RAW) ale fotografiilor realizate la setările NEF (RAW) + JPEG sunt înregistrate numai pe cardul din Slot 1, JPEG se realizează numai pe cardul din Slot 2.

  • Imaginile realizate cu alte setări de calitate a imaginii sunt înregistrate de două ori la aceeași setare, o dată pe cardul din Slot 1 și din nou pe cardul din Slot 2.

[ Slot RAW 1 - Slot JPEG 2 ]

Dacă este selectat [ Activat ] pentru [ Expunere multiplă ] > [ Salvare imagini individuale (NEF) ] în meniul de fotografiere sau dacă [ Activat ] este selectat pentru [ HDR (interval dinamic ridicat) ] > [ Salvare imagini individuale (NEF) ] în meniul de fotografiere, copiile neprocesate ale fotografiilor individuale NEF (RAW) care alcătuiesc fiecare expunere multiplă sau imagine HDR vor fi înregistrate pe ambele carduri de memorie împreună cu compozitul JPEG, indiferent de opțiunea selectată pentru calitatea imaginii.

[ Backup ] și [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ]

Declanșarea obturatorului este dezactivată când oricare dintre carduri este plin.

Vizualizarea fotografiilor cu format dublu
  • Utilizați elementul [ Slot PB de înregistrare în format dublu ] din meniul de redare pentru a alege slotul din care sunt redate fotografiile în format dublu.

  • Când vizualizați fotografii în format dublu, puteți vizualiza cealaltă copie folosind [ Salt la copierea pe alt card ] din meniul i .

Ștergerea copiilor

Când ștergeți imaginile înregistrate folosind [ Backup ] sau [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ], aveți opțiunea de a șterge fie ambele copii, fie numai copia de pe card în slotul curent.

  • Dacă apăsați O când o imagine creată folosind oricare dintre aceste opțiuni este selectată în timpul redării, se afișează un mesaj de confirmare.

  • Pentru a șterge doar copia de pe card în slotul curent, evidențiați [ Imagine selectată ] și apăsați din nou O Copia de pe cardul rămas nu este ștearsă.

  • Pentru a șterge ambele copii, evidențiați [ Aceleași imagini pe w și x ] și apăsați O .