Când este selectat [ Pornit ], reduceți efectele pâlpâirii de la surse de lumină precum lămpile fluorescente sau cu vapori de mercur.

  • Pâlpâirea poate cauza expunere neuniformă sau (în fotografiile realizate în moduri de eliberare continuă) expunere sau colorare inconsecventă.

  • Rețineți că frecvența cadrelor pentru fotografierea în rafală poate scădea sau deveni neregulată atunci când este selectat [ Pornit ].

Fotografiere cu reducere a pâlpâirii în meniul Fotografiere
  • În funcție de sursa de lumină, reducerea pâlpâirii poate întârzia ușor răspunsul declanșatorului.

  • Reducerea pâlpâirii poate detecta pâlpâirea la 100 și 120 Hz (asociată, respectiv, cu surse de alimentare AC de 50 și 60 Hz). Este posibil ca rezultatele dorite să nu fie atinse dacă frecvența sursei de alimentare se modifică în timpul fotografierii în rafală.

  • Este posibil ca pâlpâirea să nu fie detectată sau rezultatele dorite să nu fie obținute, în funcție de sursa de lumină și de condițiile de fotografiere, de exemplu în cazul scenelor care sunt puternic iluminate sau au fundal întunecat.

  • Rezultatele dorite s-ar putea să nu fie obținute și cu afișaje de iluminat decorativ și alte iluminate non-standard.

[ Flicker Reduction Shooting] în meniul Fotografiere: Restricții

Elementul [ Fotografiere cu reducerea pâlpâirii ] din meniul de fotografiere nu are efect în anumite condiții, inclusiv atunci când:

  • [ Pornit ] este selectat pentru [ Fotografie silențioasă ] în meniul de fotografiere

  • [ Activat ] este selectat pentru [ Fotografie silențioasă ] în submeniul respectiv în timpul fotografierii cu temporizator de interval, înregistrării filmelor în interval de timp sau deplasării focalizării

  • HDR este activat

  • Modul de întârziere a expunerii este activat