Sümbolid ja konventsioonid

Vajaliku teabe leidmise hõlbustamiseks kasutatakse järgmisi sümboleid ja kokkuleppeid:

D See ikoon tähistab märkusi, teavet, mida tuleks enne selle toote kasutamist lugeda.
A See ikoon tähistab näpunäiteid ja lisateavet, mis võib selle toote kasutamisel abiks olla.
0 See ikoon tähistab viiteid selle juhendi teistele jaotistele.

Kaamera ekraanidel kuvatavad menüüelemendid, valikud ja teated on näidatud paksus kirjas . Selles juhendis nimetatakse pildistamise ajal kaamera ekraanil ja pildiotsijas kuvatavat kuva "võttekuvaks"; enamikul juhtudel on illustratsioonidel kuvatud monitor.

See kaamera kasutab SD-, SDHC- ja SDXC-mälukaarte, mida käesolevas juhendis nimetatakse "mälukaartideks".

Selles juhendis nimetatakse nutitelefone ja tahvelarvuteid "nutiseadmeteks".

Kaamera seaded

Selle juhendi selgitustes eeldatakse, et kasutatakse vaikesätteid.

A Teie ohutuse tagamiseks

Enne kaamera esmakordset kasutamist lugege läbi ohutusjuhised jaotises „Teie ohutuse tagamiseks” ( 0 Ohutuse tagamiseks ).