Vajutage O nuppu praeguse pildi kustutamiseks või kasutage taasesitusmenüüs valikut Kustuta, et kustutada mitu valitud pilti, kõik valitud kuupäeval tehtud pildid või kõik praeguses taasesituskaustas olevad pildid (kaitstud pilte ei saa kustutada). Olge piltide kustutamisel ettevaatlik, sest pärast kustutamist ei saa pilte taastada.

Taasesituse ajal

Praeguse foto kustutamiseks vajutage O

 1. Vajutage nuppu O

  Kuvatakse kinnitusdialoog.

 2. Vajutage uuesti nuppu O

  Pildi kustutamiseks vajutage uuesti nuppu O Väljumiseks ilma pilti kustutamata vajutage K .

Taasesituse menüü

Taasesituse menüü üksus Kustuta sisaldab järgmisi valikuid. Pange tähele, et olenevalt piltide arvust võib kustutamiseks kuluda veidi aega.

Võimalus Kirjeldus
Q Valitud Kustutage valitud pildid.
i Valige kuupäev Kustutage kõik valitud kuupäevadel tehtud pildid ( 0 Vali kuupäev: valitud kuupäevadel tehtud piltide kustutamine ).
R Kõik Kustutage kõik praegu taasesituseks valitud kaustas olevad pildid ( 0 Playback Folder ).

Valitud: valitud piltide kustutamine

Mitme valitud pildi kustutamiseks valige Valitud ja järgige alltoodud samme.

 1. Valige pildid.

  Kasutage pildi esiletõstmiseks mitmikvalijat ja puudutage valimiseks või valiku tühistamiseks nuppu W Valitud pildid on tähistatud O ikooniga (esiletõstetud pildi vaatamiseks täisekraanil puudutage ja hoidke all X ). Täiendavate piltide valimiseks korrake vastavalt soovile.

 2. Kustutage valitud pildid.

  Vajutage J Kuvatakse kinnitusdialoog; tõstke esile Jah ja vajutage J .

Valige kuupäev: valitud kuupäevadel tehtud piltide kustutamine

Kõigi valitud kuupäevadel tehtud kaitsmata piltide kustutamiseks valige taasesitusmenüüs Kustuta > Vali kuupäev ja järgige alltoodud samme.

 1. Valige kuupäevad.

  Tõstke esile kuupäev ja vajutage 2 et valida kõik esiletõstetud kuupäeval tehtud pildid. Valitud kuupäevad on tähistatud ikooniga M Täiendavate kuupäevade valimiseks korrake vastavalt soovile; kuupäeva valiku tühistamiseks tõstke see esile ja vajutage 2 .

 2. Kustutage valitud kuupäevadel tehtud pildid.

  Vajutage J Kuvatakse kinnitusdialoog; tõstke esile Jah ja vajutage J .