Kaamerat saab kasutada ühe või mitme kaugvälklambiga (Advanced Wireless Lighting ehk AWL). Teavet kaamera tarvikupesa külge kinnitatud välklambi kasutamise kohta leiate jaotisest „Kaamerasisene välklambiga pildistamine” ( 0 Kaamera välklambiga pildistamine ).

Kogu selles peatükis on kaameraga ühendatud tarvikuga seotud toimingud tähistatud tähega C , kaugvälklambiga seotud toimingud aga tähega f . Lisateavet f leiate välklambiga kaasasolevast kasutusjuhendist.