Mõnede levinud probleemide lahendused on loetletud allpool. Rakenduse SnapBridge tõrkeotsingu teabe leiate rakenduse veebiabist, mida saab vaadata aadressil:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

Lisateavet juhtmevaba saatja utiliidi või Camera Control Pro 2 kohta leiate kõnealuse rakenduse veebispikrist.

Probleem Lahendus
Kaamera kuvab TCP/IP veateate.

Kontrollige hostarvuti või traadita ruuteri sätteid ja kohandage kaamera sätteid.

Kaamera kuvab veateate "Mälukaart puudub".

Veenduge, et mälukaart on õigesti sisestatud.

Üleslaadimine katkeb ja seda ei saa jätkata.

Üleslaadimine jätkub, kui kaamera lülitatakse välja ja seejärel uuesti sisse.

Ühendus on ebausaldusväärne.

Kui valikus Kanal on valitud Automaatne, valige Käsitsi ja valige kanal käsitsi.

Kui kaamera on infrastruktuurirežiimis arvutiga ühendatud, kontrollige, et ruuter oleks seatud kanalile vahemikus 1 kuni 8.