Enne esmakordset pildistamist täitke selles peatükis toodud juhised.