Nupu i vajutamisel kuvatakse i menüü: praeguse režiimi sageli kasutatavate sätete menüü.