Жарықтандыру нашар болған кезде фотосурет режимінде фокус жұмысына көмектесу үшін кірістірілген АФ көмекші сəулелендіру құралының шамдары жанатынын немесе жанбайтынын таңдаңыз.

Опция Сипаттама
Қосулы Фокус режимі үшін AF-S таңдалғанда немесе AF-A таңдалғанда және камера AF-S арқылы суретке түсіргенде, сəулелендіру құралы қажетінше жанады.
Өшірулі Фокус жұмысына көмектесу үшін сəулелендіру құралы жанбайды. Жарық нашар болған кезде камера фокустай алмауы мүмкін.

AF-көмекші сəулелендіру құралы

AF көмекші сəулелендіру құралының диапазоны шамамен 1–3 м (3 фут 4 дюйм – 9 фут 10 дюйм); сəулелендіру құралын пайдаланған кезде объектив қақпағын алыңыз. AF көмекші сəулелендіру құралы жанып тұрғанда оған кедергі жасамаңыз.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

a: автофокус

b: Өлшеу/экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Фильм