Бейнефильм режимі үшін i мәзірінде көрсетілетін опцияларды таңдаңыз. Келесі опцияларды мәзірдегі кез келген орынға қажетті орынды бөлектеп, J түймесін басып, қажетті опцияны таңдау арқылы тағайындауға болады.

Опция
G Жақтау өлшемі және жылдамдығы/Сурет сапасы
E Экспозиция компенсациясы
9 ISO сезімталдық параметрлері
m Ақ баланс
h Picture Control параметрін орнатыңыз
y Белсенді D-жарықтандыру
w Өлшеу
s Фокус режимі
t AF аймағы режимі
u Оптикалық VR
4 Электрондық VR
H Микрофонның сезімталдығы
5 Аттенюатор
6 Жиілік реакциясы
7 Жел шуын азайту
v Шығару режимі (кадрды сақтау)
W Ең жоғары нүктелер
9 Дисплейді бөлектеңіз
3 Монитор/көріністапқыш жарықтығы
Z Bluetooth қосылымы
U Wi-Fi қосылымы
L Сымсыз қашықтан қосылу

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

a: автофокус

b: Өлшеу/экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Фильм