Фотосурет режимі үшін i мәзірінде көрсетілетін опцияларды таңдаңыз. Келесі опцияларды мәзірдегі кез келген орынға қажетті орынды бөлектеп, J түймесін басып және қажетті опцияны таңдау арқылы тағайындауға болады.

Опция
J Кескін аймағын таңдаңыз
8 Кескін сапасы
o Кескін өлшемі
E Экспозиция компенсациясы
9 ISO сезімталдық параметрлері
m Ақ баланс
h Picture Control параметрін орнатыңыз
p Түс кеңістігі
y Белсенді D-жарықтандыру
q Ұзақ экспозиция NR
r Жоғары ISO NR
w Өлшеу
c Жарқыл режимі
Y Жарқылды өтеу
s Фокус режимі
t AF аймағы режимі
u Оптикалық VR
t Автоматты жақша
$ Бірнеше экспозиция
2 HDR (жоғары динамикалық диапазон)
L Үнсіз фотосурет
v Шығару режимі
w Арнаулы басқару элементтері (түсіру)
z Экспозицияны кешіктіру режимі
O Ысырма түрі
y Тікелей көрініс үшін параметрлерді қолданыңыз
W Ең жоғары нүктелер
3 Монитор/көріністапқыш жарықтығы
Z Bluetooth қосылымы
U Wi-Fi қосылымы
L Сымсыз қашықтан қосылу

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

a: автофокус

b: Өлшеу/экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Фильм