MTR > under > over ( H ) әдепкі параметрінде экспозиция, жарқыл және ақ балансты жақшалау келесі ретпен орындалады: алдымен өзгертілмеген сурет түсіріледі, содан кейін ең төменгі мәнді түсіру, содан кейін суретке түсіру ең жоғары мән. Егер Under > MTR > over ( I ) таңдалса, түсіру ең төменгі мәннен ең жоғары мәнге қарай ретімен жалғасады. Бұл параметр ADL жақшасына әсер етпейді.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

a: автофокус

b: Өлшеу/экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Фильм