Бейнефильм режимінде келесі басқару элементтеріне тағайындалған функцияларды таңдау үшін, жеке немесе пәрмен тергіштерімен бірге пайдаланылғанына қарамастан, қажетті опцияны бөлектеп, J түймесін басыңыз.

w Fn1 түймесі
y Fn2 түймесі
j AE-L/AF-L түймесі
k OK түймесі
l Объективті басқару сақинасы

Бұл басқару элементтеріне тағайындалуы мүмкін рөлдер келесідей:

Опция w y j k l
t Қуат апертурасы (ашық)
q Қуат апертурасы (жабық)
i Экспозиция компенсациясы +
h Экспозициялық компенсация –
n Тақырыпты қадағалау
b Жақтау торының дисплейі
K Орталық фокус нүктесін таңдаңыз
A AF-ON
F Тек AF құлпы
E AE құлпы (ұстап тұру)
C Тек AE құлпы
B AE/AF құлпы
p Масштабтауды қосу/өшіру
1 Фильмдерді жазу
m Ақ баланс
h Picture Control параметрін орнатыңыз
y Белсенді D-жарықтандыру
w Өлшеу
c Шығару режимі (кадрды сақтау)
z Фокус режимі/АФ аймағы режимі
H Микрофонның сезімталдығы
W Ең жоғары нүктелер
X Фокус (М/А)  1, 2
q Қуат апертурасы  2
E Экспозиция компенсациясы  2
9 ISO сезімталдығы  2
Жоқ  2

Тек үйлесімді линзалармен ғана қол жетімді.

Таңдалған опцияға қарамастан, қолмен фокустау режимінде басқару сақинасын тек фокусты реттеу үшін пайдалануға болады.

Келесі опциялар қолжетімді:

Опция Сипаттама
t Қуат апертурасы (ашық) Басқару түймесі басылған кезде апертура кеңейеді. Түймемен басқарылатын апертураны реттеу үшін g2 Таңдамалы параметрімен ( Пайдаланушы басқару элементтері ) > Fn2 түймесі > Қуат апертурасымен (жабу) бірге пайдаланыңыз.
q Қуат апертурасы (жабық) Басқару түймесі басылған кезде апертура тарылады. Түймемен басқарылатын апертураны реттеу үшін g2 реттелетін параметрмен ( Пайдаланушы басқару элементтері ) > Fn1 түймесі > Қуат апертурасымен (ашық) бірге пайдаланыңыз.
i Экспозиция компенсациясы + Басқару түймесі басылғанда экспозиция өтемі артады. Пайдаланушы параметрімен бірге пайдаланыңыз g2 ( Пайдаланушы басқару элементтері ) > Fn2 түймесі > Экспозиция түзетімі − түймемен басқарылатын экспозиция түзетімі үшін.
h Экспозиция компенсациясы – Басқару түймесі басылған кезде экспозиция өтемі азаяды. Түймемен басқарылатын экспозиция компенсациясы үшін g2 Таңдамалы параметрмен ( Пайдаланушы басқару элементтері ) > Fn1 түймесі > Экспозиция түзетілімімен бірге пайдаланыңыз.
n Тақырыпты қадағалау

Автоматты аумақты АФ кезінде басқару түймесін басу нысанды бақылауды қосады; фокус нүктесі мақсатты торға, ал монитор мен көріністапқыш нысанды бақылау дисплейлеріне өзгереді.

  • Нысанды бақылауды AF аяқтау үшін басқару түймесін қайта басыңыз.
b Жақтау торының дисплейі Жақтау торының дисплейін қосу немесе өшіру үшін басқару түймесін басыңыз.
K Орталық фокус нүктесін таңдаңыз Басқару түймесін басу орталық фокустау нүктесін таңдайды.
A AF-ON Басқару түймесін басу автофокусты бастайды.
F Тек AF құлпы Басқару түймесі басылған кезде фокус құлыпталады.
E AE құлпы (ұстап тұру) Басқару түймесі басылғанда экспозиция құлыпталады және басқару элементі екінші рет басылғанша немесе күту таймері біткенше құлыптаулы күйінде қалады.
C Тек AE құлпы Басқару түймесі басылған кезде экспозиция құлыпталады.
B AE/AF құлпы Басқару түймесі басылған кезде фокус пен экспозицияны құлыптау.
p Масштабтауды қосу/өшіру Ағымдағы фокустау нүктесінің айналасындағы аумақта дисплейді үлкейту үшін басқару түймесін басыңыз. Кішірейту үшін басқару түймесін қайта басыңыз.
1 Фильмдерді жазу Бейнефильм жазуды бастау үшін басқару түймесін басыңыз. Басқару түймесі қайта басылғанда жазу аяқталады.
m Ақ баланс Басқару түймесін басып, ақ түс балансы опциясын таңдау үшін негізгі басқару дискін бұраңыз (кейбір жағдайларда қосымша командалық дискіні пайдаланып қосымша опцияны таңдауға болады).
h Picture Control параметрін орнатыңыз Picture Control таңдау үшін басқару түймесін басып, басқару дискін бұраңыз.
y Белсенді D-жарықтандыру Active D-Lighting режимін реттеу үшін басқару түймесін басып, басқару дискін бұраңыз.
w Өлшеу Басқару түймесін басып, өлшеу опциясын таңдау үшін басқару дискін айналдырыңыз.
c Шығару режимі (кадрды сақтау) Бейне жазу кезінде түсірілген фотосуреттер үшін босату режимін таңдау үшін басқару түймесін басып, басқару дискін бұраңыз.
z Фокус режимі/АФ аймағы режимі Басқару түймесін басып, фокус пен АФ аймағы режимдерін таңдау үшін негізгі және қосымша командаларды бұраңыз.
H Микрофонның сезімталдығы Басқару түймесін басып, микрофон сезімталдығын реттеу үшін басқару дискін бұраңыз.
W Ең жоғары нүктелер Басқару түймесін басып, шың деңгейін таңдау үшін негізгі басқару дискін, ал шыңдық түсті таңдау үшін ішкі басқару дискін бұраңыз.
X Фокус (М/А) Фокустау режимі үшін таңдалған опцияға қарамастан, қолмен фокустау үшін басқару элементін пайдаланыңыз. Автофокусты пайдаланып қайта фокустау үшін ысырманы босату түймесін жартылай басыңыз немесе AF-ON тағайындалған басқару элементін басыңыз.
q Қуат апертурасы Диафрагманы реттеу үшін басқару элементін пайдаланыңыз.
E Экспозиция компенсациясы Экспозиция компенсациясын реттеу үшін басқару элементін пайдаланыңыз.
9 ISO сезімталдығы ISO сезімталдығын реттеу үшін басқару элементін пайдаланыңыз.
Ешбір Бақылаудың әсері жоқ.

Қуат диафрагмасы

Қуат апертурасы тек A және M режимдерінде қол жетімді ( 6 белгішесі қуат апертурасын пайдалану мүмкін еместігін көрсетеді). Диафрагма реттелгенде дисплей жыпылықтауы мүмкін.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

a: автофокус

b: Өлшеу/экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Фильм