Norėdami pasirinkti funkcijas, priskirtas toliau nurodytiems valdikliams fotografavimo režimu, nesvarbu, ar jie naudojami atskirai, ar kartu su komandų ratukais, pažymėkite norimą parinktį ir paspauskite J .

w Fn1 mygtukas
y Fn2 mygtukas
j AE-L/AF-L mygtukas
k Gerai mygtukas
z Filmo įrašymo mygtukas
S Objektyvo Fn mygtukas
3 Objektyvo Fn2 mygtukas
l Objektyvo valdymo žiedas

Šiems valdikliams gali būti priskirti tokie vaidmenys:

Parinktis w y j k z S 3 l
K Pasirinkite centrinį fokusavimo tašką
A AF-ON
F Tik AF užraktas
E AE užraktas (laikymas)
D AE užraktas (iš naujo atleidžiant)
C Tik AE užraktas
B AE/AF užraktas
r FV užraktas
h Blykstė išjungta
q Peržiūra
1 Bracketing sprogimas
4 + NEF (RAW)
n Dalyko sekimas
b Kadravimo tinklelio ekranas
p Priartinti / išjungti
O MANO MENIU
3 Pasiekite pagrindinį MANO MENIU elementą
K Atkūrimas
J Pasirinkite vaizdo sritį
8 Vaizdo kokybė/dydis
m Baltos spalvos balansas
h Nustatykite vaizdo valdymą
y Aktyvus D-Lighting
w Matavimas
I / Y Blykstės režimas / kompensavimas
v Išleidimo režimas
z Fokusavimo režimas/AF srities režimas
t Automatinis kadravimas
$ Daugkartinė ekspozicija
2 HDR (didelis dinaminis diapazonas)
z Ekspozicijos delsos režimas
W Didžiausi akcentai
X Fokusas (M/A)  1, 2
q Diafragma  2
E Ekspozicijos kompensavimas  2
9 ISO jautrumas  2
Nė vienas  2

Galima tik su suderinamais objektyvais.

Nepriklausomai nuo pasirinktos parinkties, rankinio fokusavimo režimu valdymo žiedas gali būti naudojamas tik fokusavimui reguliuoti.

Galimos šios parinktys:

Parinktis apibūdinimas
K Pasirinkite centrinį fokusavimo tašką Paspaudus valdiklį pasirenkamas centrinis fokusavimo taškas.
A AF-ON Paspaudus valdiklį, pradedamas automatinis fokusavimas.
F Tik AF užraktas Nuspaudus valdiklį, židinys užsifiksuoja.
E AE užraktas (laikymas) Ekspozicija užfiksuojama, kai paspaudžiamas valdiklis, ir lieka užrakintas, kol valdiklis paspaudžiamas antrą kartą arba baigiasi budėjimo režimo laikmačio galiojimo laikas.
D AE užraktas (iš naujo atleidžiant) Ekspozicija užfiksuojama, kai paspaudžiamas valdiklis, ir lieka užrakinta, kol valdiklis paspaudžiamas antrą kartą, atleidžiamas užraktas arba baigiasi budėjimo režimo laikmačio galiojimo laikas.
C Tik AE užraktas Ekspozicija užsifiksuoja paspaudus valdiklį.
B AE/AF užraktas Fokusas ir ekspozicija užfiksuojami, kai paspaudžiamas valdiklis.
r FV užraktas Paspauskite valdiklį, kad užfiksuotumėte įtaisytosios blykstės arba pasirenkamų blykstės įrenginių blykstės reikšmę. Paspauskite dar kartą, kad atšauktumėte FV užraktą.
h Blykstė išjungta Jei blykstė šiuo metu įjungta, ji bus išjungta, kol bus paspaustas valdiklis.
q Peržiūra Laikykite nuspaustą valdiklį, kad peržiūrėtumėte spalvą, ekspoziciją ir lauko gylį.
1 Bracketing sprogimas Jei valdiklis paspaudžiamas, kai ekspozicija arba ADL serijų fotografavimas yra aktyvus vieno kadro atleidimo režimu, visos esamos kadrų serijos programos nuotraukos bus daromos kiekvieną kartą paspaudus užrakto atleidimo mygtuką. Jei baltos spalvos balanso fotografavimas yra aktyvus arba pasirinktas nepertraukiamo atleidimo režimas, fotoaparatas kartos serijų seriją, kol užrakto atleidimo mygtukas bus nuspaustas.
4 + NEF (RAW) Jei vaizdo kokybei šiuo metu pasirinkta JPEG parinktis, bus rodoma „RAW“ ir NEF (RAW) kopija bus įrašyta su kita nuotrauka, daryta paspaudus valdiklį (nuėmus pirštu nuo užrakto atleidimo mygtuko). NEF (RAW) kopijos įrašomos naudojant NEF (RAW) įrašymo nustatymą, šiuo metu fotografavimo meniu. Norėdami išeiti neįrašydami NEF (RAW) kopijos, dar kartą paspauskite valdiklį.
n Dalyko sekimas

Paspaudus valdiklį automatinio srities AF metu, galima sekti objektą; fokusavimo taškas pasikeis į nukreipimo tinklelį, o monitorius ir vaizdo ieškiklis į objekto sekimo ekranus.

  • Norėdami nutraukti objekto sekimo AF, dar kartą paspauskite valdiklį.
b Kadravimo tinklelio ekranas Paspaudus valdiklį automatinio srities AF metu, galima sekti objektą; fokusavimo taškas pasikeis į nukreipimo tinklelį, o monitorius ir vaizdo ieškiklis į objekto sekimo ekranus.
p Priartinti / išjungti Paspauskite valdiklį, kad padidintumėte ekrano plotą aplink dabartinį fokusavimo tašką. Dar kartą paspauskite valdiklį, kad sumažintumėte vaizdą.
O MANO MENIU Paspaudus valdiklį rodomas „MANO MENIU“.
3 Pasiekite pagrindinį MANO MENIU elementą Paspauskite valdiklį, kad pereitumėte į viršutinį „MANO MENIU“ elementą. Pasirinkite šią parinktį, kad greitai pasiektumėte dažnai naudojamą meniu elementą.
K Atkūrimas Norėdami pradėti atkūrimą, paspauskite valdiklį.
J Pasirinkite vaizdo sritį Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte vaizdo sritį.
8 Vaizdo kokybė/dydis Paspauskite valdiklį ir sukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte vaizdo kokybės parinktį, ir antrinių komandų ratuką, kad pasirinktumėte vaizdo dydį.
m Baltos spalvos balansas Paspauskite valdiklį ir pasukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte baltos spalvos balanso parinktį (kai kuriais atvejais papildomą parinktį galima pasirinkti naudojant antrinį komandų ratuką).
h Nustatykite vaizdo valdymą Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte vaizdo valdiklį.
y Aktyvus D-Lighting Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad sureguliuotumėte aktyvųjį D-Lighting.
w Matavimas Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte matavimo parinktį.
I / Y Blykstės režimas / kompensavimas Paspauskite valdiklį ir sukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte blykstės režimą, o papildomų komandų ratuką – blykstės galiai reguliuoti.
v Išleidimo režimas Paspauskite valdiklį ir pasukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte atleidimo režimą. Nepertraukiamo L arba automatinio laikmačio režimu galite pasukti papildomų komandų ratuką, kad pasirinktumėte kadrų judėjimo greitį arba atleidimo delsą.
z Fokusavimo režimas/AF srities režimas Paspauskite valdiklį ir pasukite pagrindinių ir papildomų komandų ratuką, kad pasirinktumėte fokusavimo ir AF srities režimus.
t Automatinis kadravimas Paspauskite valdiklį ir sukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte kadrų skaičių, o antrinių komandų ratuką – kadrų serijų žingsniui arba Aktyvaus D-Lighting kiekiui pasirinkti.
$ Daugkartinė ekspozicija Paspauskite valdiklį ir sukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte režimą, ir antrinių komandų ratuką, kad pasirinktumėte kadrų skaičių.
2 HDR (didelis dinaminis diapazonas) Paspauskite valdiklį ir sukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte režimą, o papildomų komandų ratuką – ekspozicijos skirtumui.
z Ekspozicijos delsos režimas Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte užrakto atleidimo delsą.
W Didžiausi akcentai Paspauskite valdiklį ir pasukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte didžiausio ryškumo lygį, ir antrinių komandų ratuką, kad pasirinktumėte didžiausio lygio spalvą.
X Fokusas (M/A) Automatinį fokusavimą galima pakeisti sukant valdymo žiedą, kol užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki pusės (automatinis fokusavimas su rankiniu perreguliavimu). Norėdami iš naujo sufokusuoti naudodami automatinį fokusavimą, pakelkite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko ir dar kartą paspauskite jį iki pusės.
q Diafragma Valdikliu reguliuokite diafragmą.
E Ekspozicijos kompensavimas Valdikliu reguliuokite ekspozicijos kompensavimą.
9 ISO jautrumas Pasukite objektyvo valdymo žiedą, kad sureguliuotumėte ISO jautrumą.
Nė vienas Kontrolė neturi jokios įtakos.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: laikmačiai/AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: fotografavimas serijomis / blykstė

f: valdikliai

g: filmas