Norėdami pasirinkti funkcijas, priskirtas toliau nurodytiems valdikliams filmavimo režimu, nesvarbu, ar jie naudojami atskirai, ar kartu su komandų ratukais, pažymėkite norimą parinktį ir paspauskite J .

w Fn1 mygtukas
y Fn2 mygtukas
j AE-L/AF-L mygtukas
k Gerai mygtukas
l Objektyvo valdymo žiedas

Šiems valdikliams gali būti priskirti tokie vaidmenys:

Parinktis w y j k l
t Maitinimo diafragma (atvira)
q Maitinimo diafragma (uždaryti)
i Ekspozicijos kompensavimas +
h Ekspozicijos kompensavimas –
n Dalyko sekimas
b Kadravimo tinklelio ekranas
K Pasirinkite centrinį fokusavimo tašką
A AF-ON
F Tik AF užraktas
E AE užraktas (laikymas)
C Tik AE užraktas
B AE/AF užraktas
p Priartinti / išjungti
1 Įrašyti filmus
m Baltos spalvos balansas
h Nustatykite vaizdo valdymą
y Aktyvus D-Lighting
w Matavimas
c Atleidimo režimas (išsaugoti kadrą)
z Fokusavimo režimas/AF srities režimas
H Mikrofono jautrumas
W Didžiausi akcentai
X Fokusas (M/A)  1, 2
q Galios diafragma  2
E Ekspozicijos kompensavimas  2
9 ISO jautrumas  2
Nė vienas  2

Galima tik su suderinamais objektyvais.

Nepriklausomai nuo pasirinktos parinkties, rankinio fokusavimo režimu valdymo žiedas gali būti naudojamas tik fokusavimui reguliuoti.

Galimos šios parinktys:

Parinktis apibūdinimas
t Maitinimo diafragma (atvira) Paspaudus valdiklį, diafragma plečiasi. Naudokite kartu su pasirinktiniu nustatymu g2 ( Pasirinktiniai valdikliai ) > Fn2 mygtukas > Maitinimo diafragma (uždaryti) mygtukais valdomam diafragmos reguliavimui.
q Maitinimo diafragma (uždaryti) Paspaudus valdiklį, diafragma susiaurėja. Naudokite kartu su pasirinktiniu nustatymu g2 ( pasirinktiniai valdikliai ) > Fn1 mygtukas > Maitinimo diafragma (atidaryta), kad galėtumėte reguliuoti diafragmą mygtukais.
i Ekspozicijos kompensavimas + Ekspozicijos kompensavimas didėja, kai paspaudžiamas valdiklis. Naudokite kartu su pasirinktiniu nustatymu g2 ( Pasirinktiniai valdikliai ) > Fn2 mygtukas > Ekspozicijos kompensavimas – mygtuku valdomam ekspozicijos kompensavimui.
h Ekspozicijos kompensavimas – Ekspozicijos kompensavimas sumažėja, kai paspaudžiamas valdiklis. Naudokite kartu su pasirinktiniu nustatymu g2 ( pasirinktiniai valdikliai ) > Fn1 mygtukas > Ekspozicijos kompensavimas + mygtuku valdomam ekspozicijos kompensavimui.
n Dalyko sekimas

Paspaudus valdiklį automatinio srities AF metu, galima sekti objektą; fokusavimo taškas pasikeis į nukreipimo tinklelį, o monitorius ir vaizdo ieškiklis į objekto sekimo ekranus.

  • Norėdami nutraukti objekto sekimo AF, dar kartą paspauskite valdiklį.
b Kadravimo tinklelio ekranas Paspauskite valdiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte kadravimo tinklelio ekraną.
K Pasirinkite centrinį fokusavimo tašką Paspaudus valdiklį pasirenkamas centrinis fokusavimo taškas.
A AF-ON Paspaudus valdiklį, pradedamas automatinis fokusavimas.
F Tik AF užraktas Nuspaudus valdiklį, židinys užsifiksuoja.
E AE užraktas (laikymas) Ekspozicija užfiksuojama, kai paspaudžiamas valdiklis, ir lieka užrakintas, kol valdiklis paspaudžiamas antrą kartą arba baigiasi budėjimo režimo laikmačio galiojimo laikas.
C Tik AE užraktas Ekspozicija užsifiksuoja paspaudus valdiklį.
B AE/AF užraktas Fokusas ir ekspozicija užfiksuojami, kai paspaudžiamas valdiklis.
p Priartinti / išjungti Paspauskite valdiklį, kad padidintumėte ekrano plotą aplink dabartinį fokusavimo tašką. Dar kartą paspauskite valdiklį, kad sumažintumėte vaizdą.
1 Įrašyti filmus Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite valdiklį. Įrašymas baigiamas dar kartą paspaudus valdiklį.
m Baltos spalvos balansas Paspauskite valdiklį ir pasukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte baltos spalvos balanso parinktį (kai kuriais atvejais papildomą parinktį galima pasirinkti naudojant antrinį komandų ratuką).
h Nustatykite vaizdo valdymą Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte vaizdo valdiklį.
y Aktyvus D-Lighting Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad sureguliuotumėte aktyvųjį D-Lighting.
w Matavimas Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte matavimo parinktį.
c Atleidimo režimas (išsaugoti kadrą) Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte filmavimo metu padarytų nuotraukų atleidimo režimą.
z Fokusavimo režimas/AF srities režimas Paspauskite valdiklį ir pasukite pagrindinių ir papildomų komandų ratuką, kad pasirinktumėte fokusavimo ir AF srities režimus.
H Mikrofono jautrumas Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad sureguliuotumėte mikrofono jautrumą.
W Didžiausi akcentai Paspauskite valdiklį ir pasukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte didžiausio ryškumo lygį, ir antrinių komandų ratuką, kad pasirinktumėte didžiausio lygio spalvą.
X Fokusas (M/A) Naudokite valdiklį, kad fokusuotumėte rankiniu būdu, nepriklausomai nuo fokusavimo režimui pasirinktos parinkties. Norėdami iš naujo sufokusuoti naudodami automatinį fokusavimą, iki pusės paspauskite užrakto atleidimo mygtuką arba paspauskite valdiklį, kuriam priskirtas AF-ON.
q Galios diafragma Valdikliu reguliuokite diafragmą.
E Ekspozicijos kompensavimas Valdikliu reguliuokite ekspozicijos kompensavimą.
9 ISO jautrumas Naudokite valdiklį ISO jautrumui reguliuoti.
Nė vienas Kontrolė neturi jokios įtakos.

Galios diafragma

Galios diafragma galima tik A ir M režimuose ( 6 piktograma rodo, kad negalios naudoti diafragmos). Reguliuojant diafragmą, ekranas gali mirgėti.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: laikmačiai/AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: fotografavimas serijomis / blykstė

f: valdikliai

g: filmas