Valikkoluettelo

Kamera tarjoaa seuraavat valikot. Yksityiskohtaisempi kuvaus yksittäisistä valikkokohteista on online-käyttöoppaan luvussa “Valikko-opas”.

TOISTOVALIKKO

Poistaa

Toistokansio

Toiston näyttövaihtoehdot

Kaksimuotoinen tallennus PB-paikka

Kuvan tarkistus

Poiston jälkeen

Räjähdyksen jälkeen näytä

Kierrä pitkä

Kopioi kuva (t)

Diaesitys

Luokitus

VALOKUVAUSVALIKKO

Nollaa valokuvausvalikko

Tallennuskansio

Tiedostojen nimeäminen

Ensisijaisen paikan valinta

Toissijainen paikka-toiminto

Valitse kuva-alue

Kuvanlaatu

Kuvan koko

NEF (RAW) -tallennus

ISO-herkkyysasetukset

valkotasapaino

Aseta Picture Control

Hallitse kuvan hallintaa

Väriavaruus

Aktiivinen D-valaistus

Pitkä valotus NR

Korkea ISO NR

Vinjettiohjaus

Diffraktiokompensointi

Automaattinen vääristymien hallinta

Välkkymisen vähentäminen

Mittaus

Salaman hallinta

Salamatila

Salamakorjaus

Tarkennustila

AF - aluetila

Tärinänvaimennus

Automaattinen haarukointi

Useita altistuksia

HDR (suuri dynaaminen alue)

Intervalliajastin

Time-lapse-elokuva

Tarkennuksen siirto

Hiljainen valokuvaus

ELOKUVAUSVALIKKO

Nollaa elokuvan kuvausvalikko

Tiedostojen nimeäminen

Kohde

Valitse kuva-alue

Kuvakoko / kuvataajuus

Elokuvan laatu

Elokuvatiedostotyyppi

ISO-herkkyysasetukset

valkotasapaino

Aseta Picture Control

Hallitse kuvan hallintaa

Aktiivinen D-valaistus

Korkea ISO NR

Vinjettiohjaus

Diffraktiokompensointi

Automaattinen vääristymien hallinta

Välkyntä

Mittaus

Tarkennustila

AF - aluetila

Tärinänvaimennus

Elektroninen VR

Mikrofonin herkkyys

Vaimennin

Taajuusvaste

Tuulen melunvaimennus

Kuulokkeiden äänenvoimakkuus

Aikakoodi

MUKAUTETTU ASETUSVALIKKO

Nollaa mukautetut asetukset

automaattitarkennus

a1

AF - C-prioriteetin valinta

a2

AF - S-prioriteetin valinta

a3

Tarkennuksen seuranta lukituksella

a4

Käytetyt tarkennuspisteet

a5

Tallenna pisteet suuntauksen mukaan

a6

AF-aktivointi

a7

Rajoita AF - aluetilan valinta

a8

Tarkennuspisteen ympärysmitta

a9

Tarkennuspisteen asetukset

a10

Hämärässä AF

a11

Sisäänrakennettu AF-apuvalo

a12

Manuaalinen tarkennusrengas AF-tilassa

b Mittaus / valotus

b1

EV-vaiheet valotuksen ohjaukselle

b2

Helppo valotuksen kompensointi

b3

Keskipainotettu alue

b4

Hienosäädä optimaalinen valotus

c Ajastimet / AE-lukitus

c1

Laukaisin AE-L

c2

Itselaukaisin

c3

Virran katkaisuviive

d Kuvaaminen / näyttö

D1

CL-tilassa kuvausnopeus

d2

Maks. jatkuva vapautus

d3

Synkronoi vapautustilan vaihtoehdot

d4

Valotuksen viivästystila

d5

Sulkimen tyyppi

d6

Pitkät suljinajat (M)

d7

Rajoita valittavissa olevaa kuva-aluetta

d8

Tiedostonumerosarja

d9

Käytä asetuksia reaaliaikanäkymään

d10

Kehystysruudun näyttö

d11

Kohdistus huipussaan

d12

Näytä kaikki jatkuvassa tilassa

e Haarukointi / salama

e1

Salaman synkronointinopeus

e2

Salamavalotusaika

e3

Valotuskomp. salamaa varten

e4

Automaattinen c ISO-herkkyyden säätö

e5

Mallinnussalama

e6

Automaattinen haarukointi (tila M)

e7

Haarukointijärjestys

f Ohjaimet

f1

Muokkaa i valikkoa

f2

Mukautetut säätimet

f3

OK-painike

f4

Suljimen spd ja aukon lukitus

f5

Mukauta komentokiekot

f6

Vapauta painike käyttääksesi valitsinta

f7

Käänteiset osoittimet

f8

Käänteinen rengas tarkennusta varten

f9

Määritä MB-N11-painikkeet

g Elokuva

g1

Muokkaa i valikkoa

g2

Mukautetut säätimet

g3

OK-painike

g4

AF-nopeus

g5

AF-seurannan herkkyys

g6

Korosta näyttö

g7

Määritä MB-N11-painikkeet

ASETUSVALIKKO

Alusta muistikortti

Tallenna käyttäjän asetukset

Palauta käyttäjäasetukset

Kieli

Aikavyöhyke ja päivämäärä

Monitorin kirkkaus

Seuraa väritasapainoa

Etsimen kirkkaus

Etsimen väritasapaino

Ohjauspaneelin kirkkaus

Rajoita monitoritilan valintaa

Tietonäyttö

AF-hienosäätövaihtoehdot

Ei-suorittimen linssitiedot

Tallenna kohdistusasento

Puhdista kuvakenno

Image Dust Off ref valokuva

Pikselikartoitus

Kuva miten

Tekijänoikeustiedot

Äänimerkkivaihtoehdot

Kosketa ohjaimia

HDMI

Sijaintitiedot

Langattoman kaukosäätimen (WR) vaihtoehdot

Määritä kaukosäädin (WR) Fn-painike

Lentokonetila

Yhdistä älylaitteeseen

Yhdistä tietokoneeseen

Langaton lähetin (WT-7)

Vaatimustenmukaisuusmerkintä

Akkutiedot

USB-virransyöttö

Energiansäästö (valokuvatila)

Paikan tyhjä vapautuslukko

Tallenna / lataa valikkoasetukset

Nollaa kaikki asetukset

Laiteversio

PALAUTA VALIKKO

NEF (RAW) -käsittely

Trimmata

Muuta kokoa

D-valaistus

Punasilmäisyyden korjaus

Suoristaa

Vääristymän hallinta

Perspektiivivalvonta

Yksivärinen

Kuvan peitto

Trim-elokuva

OMA VALIKKO

Lisää kohteita

Poista kohteita

Sijoita kohteita

Valitse välilehti