Kamera voi näyttää salamatiedot SB-5000- tai SB-500-salamalaitteelle, joka on asennettu kameran lisävarustekenkään ja joka on määritetty optisen AWL: n pääsalamaksi, sekä radio-AWL: n kautta ohjattaville salamalaitteille WR-R10: n avulla. Voit tarkastella salaman tietoja painamalla DISP- painiketta valokuvatilassa ( DISP- painike ).

Salaman ohjaustila Näyttää

Ryhmäsalama

1

Salamavalmiuden ilmaisin 1

2

Salaman kauko-ohjaus ( Salaman etähallinta )

FP-ilmaisin ( e1: Salaman synkronointinopeus )

3

Kanava 2 ( langattoman yhteyden muodostaminen , ryhmäsalama )

4

Linkkitila 3 ( Linkkitila )

5

Ryhmäsalaman ohjaustila 4

Ryhmäsalamatila ( ryhmäsalama , ryhmäsalama )

Salamakorjaus / salamataso (ulostulo; Ryhmäsalama , Ryhmäsalama )

6

Salaman kauko-ohjaustila 2 ( langattoman salaman asetukset )

Nopea langaton hallinta

1

Salamavalmiuden ilmaisin 1

2

Salaman kauko-ohjaus ( Salaman etähallinta )

FP-ilmaisin ( e1: Salaman synkronointinopeus )

3

Kanava 2 ( langattoman yhteyden muodostaminen , nopea langaton hallinta (vain SB-5000) )

4

Linkkitila 3 ( Linkkitila )

5

Ryhmän C salaman ohjaustila ja salamataso (lähtö; langaton nopea hallinta , nopea langaton hallinta (vain SB-5000) )

6

Salamakorjaus ( nopea langaton hallinta , nopea langaton hallinta (vain SB-5000) )

7

A: B-suhde ( nopea langaton hallinta , nopea langaton hallinta (vain SB-5000) )

8

Salaman kauko-ohjaustila 2 ( langattoman salaman asetukset )

Etätoisto

1

Salamavalmiuden ilmaisin 1

2

Salaman kauko-ohjaus ( Salaman etähallinta )

3

Lähtö ( etätoisto , etätoisto (vain SB-5000) )

4

Kanava 2 ( langattoman yhteyden muodostaminen , etätoisto (vain SB-5000) )

5

Linkkitila 3 ( Linkkitila )

6

Ryhmän tila (käytössä / pois käytöstä; Etätoisto , Etätoisto (vain SB-5000) )

7

Ajat ( etäkäyttö , etätoisto (vain SB-5000) )

Taajuus ( kauko-ohjattu toisto , kauko-ohjattu toisto (vain SB-5000) )

8

Salaman kauko-ohjaustila 2 ( langattoman salaman asetukset )

  1. Näytetään AWL-radiossa, kun kaikki salamalaitteet ovat valmiita.

  2. Optisen AWL: n ilmaisee Y , radio AWL: n Z , yhteisen optisen ja radio AWL: n molemmat kuvakkeet yhdessä. Optinen AWL-kanava optiselle ja radio-AWL: lle näytetään vain, kun SB-500: ta käytetään pääsalamana.

  3. Näkyy vain, kun käytetään radio-AWL: ää tai yhteistä optista ja radio-AWL: ää.

  4. Kuvakkeet näytetään kullekin ryhmälle vain, kun käytetään optista ja radio-yhteistä AWL: ää.

Salaman tiedot ja kameran asetukset

Salaman tietonäytössä näkyvät valitut kameran asetukset, mukaan lukien kuvaustila, suljinnopeus, aukko ja ISO-herkkyys.

i painike

Salaman asetuksia voidaan muuttaa painamalla i painiketta salaman infonäytössä. Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat salamayksikön ja valittujen asetusten mukaan. Voit myös testata salaman.