• CFexpress on CompactFlash Associationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

 • NVM Express on NVM Express Inc: n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

 • XQD on Sony Corporationin tavaramerkki.

 • SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD ‑ 3C, LLC: n tavaramerkkejä.

 • Windows on joko Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja / tai muissa maissa.

 • Apple®, App Store®, Apple-logot, iPhone®, iPad®, Mac ja macOS ovat Apple Inc: n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja / tai muissa maissa.

 • Android, Google Play ja Google Play-logo ovat Google LLC: n tavaramerkkejä. Android-robotti kopioidaan tai muokataan Googlen luomasta ja jakamasta työstä ja sitä käytetään Creative Commons 3.0 -määrityslisenssissä kuvattujen termien mukaisesti.

 • IOS on Cisco Systems, Inc: n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja / tai muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssillä.

 • HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC: n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 • Bluetooth®-sanamerkki ja -logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja Nikon käyttää näitä tavaramerkkejä lisenssillä.

 • Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 • Kaikki muut tässä käyttöoppaassa tai muussa Nikon-tuotteen mukana toimitetussa dokumentaatiossa mainitut tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu muodostamaan yhteys erityisesti merkissä tunnistettuihin Apple-tuotteisiin, ja kehittäjä on sertifioinut sen täyttämään Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai turvallisuus- ja lakisääteisten standardien noudattamisesta. Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttö Apple-tuotteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.

FreeType-lisenssi (FreeType2)

Osa ohjelmistosta on tekijänoikeuksien alaista © 2012 FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Kaikki oikeudet pidätetään.

MIT-lisenssi (HarfBuzz)

Osa ohjelmistosta on tekijänoikeuksien alaista © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Kaikki oikeudet pidätetään.

Unicode®-merkkitietokannan lisenssi (Unicode®-merkkitietokanta)

Tämän tuotteen ohjelmisto käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa Unicode® Character Database License. Ohjelmistolisenssin ehdot ovat seuraavat:

TEKIJÄNOIKEUS- JA LUPA-ILMOITUS

Tekijänoikeus © 1991-2020 Unicode, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jaettu käyttöehtojen mukaisesti vuonna
https://www.unicode.org/copyright.html .

Tällöin myönnetään lupa kenelle tahansa, joka saa kopion Unicode-tiedostoista ja niihin liittyvistä asiakirjoista ("Tiedostotiedostot") tai Unicode-ohjelmistoista ja niihin liittyvistä asiakirjoista ("Ohjelmistot") käsitelläksesi Data-tiedostoissa tai Ohjelmisto ilman rajoituksia, mukaan lukien rajoituksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella ja / tai myydä kopioita datatiedostoista tai ohjelmistoista ja sallia henkilöt, joille datatiedostot tai ohjelmistot on toimitettu joten edellyttäen, että joko

 • (i) tämä tekijänoikeus- ja käyttöoikeusilmoitus näkyy kaikkien tiedostojen tai ohjelmistojen kopioiden kanssa, tai

 • (ii) tämä tekijänoikeus- ja käyttöoikeusilmoitus näkyy siihen liittyvissä asiakirjoissa.

TIEDOSTO- JA OHJELMISTOT TARJOTTAVAT "SELLAISENAAN" ILMAISEKSI TAI TAKUUTA ILMAISEKSI, ILMASTAMATTOMASTA JA NÄKYMÄTTÖMÄSTÄ, MUKAAN LUKIEN MUKAAN, MUTTA RAJOITETTU TAKUUKSIIN MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA ERITYISEEN TARKOITUKSEEN JA NIMITETTYJEN OSAKKEIDEN TAKAISIN. MIKÄÄNTÄTÄ EI TÄMÄN ILMOITUKSEN MUKAINEN TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJA TAI HALTIJOITA EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAATIMUKSISTA TAI MISTÄÄN ERITYISISTÄ välillisistä tai välillisistä vahingoista tai mistään vahingoista, jotka johtuvat myös toiminnasta tai toiminnasta. MUUT VÄÄRITTÄVÄT TOIMET, NÄKYVÄT TAI TIETOTiedostojen tai ohjelmistojen käytöstä tai suorituksesta.

Ellei tässä ilmoituksessa ole mainittu, tekijänoikeuksien haltijan nimeä ei saa käyttää mainonnassa tai muuten näiden tietotiedostojen tai ohjelmistojen myynnin, käytön tai muun kaupan edistämiseksi ilman tekijänoikeuksien haltijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

AVC-patenttisalkkolisenssi

Tämä tuote on lisensoitu AVC-patenttisalkun lisenssillä kuluttajan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön (i) videon koodaamiseksi AVC-standardin (“AVC video”) mukaisesti ja / tai (ii) dekoodaamiseksi AVC-videolle, joka on henkilökohtaisen ja ei-kaupallisen toiminnan harjoittavan kuluttajan koodaama ja / tai se on hankittu videopalvelujen tarjoajalta, jolla on lupa tuottaa AVC-videota. Mitään lisenssiä ei myönnetä eikä sitä tule olettaa muuhun käyttöön. Lisätietoja saa MPEG LA, LLC Ks
https://www.mpegla.com

BSD-lisenssi (NVM Express -ohjain)

Kameran NVM Express -ajuriin sisältyvä avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöoikeus on seuraava:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf