• Sammuta kamera ennen akun asettamista tai poistamista.

  • Pidä oranssia paristolukkoa painettuna toisella puolella akun avulla ja liu'uta akkua paristokoteloon, kunnes salpa lukitsee sen paikalleen.

Akun irrottaminen

Irrota akku katkaisemalla kamerasta virta ja avaamalla paristokotelon kansi. Vapauta akku painamalla akun salpaa nuolen osoittamaan suuntaan ja poista sitten akku käsin.

Akun varaustaso

  • Akun varaustaso näkyy kuvausnäytössä ja ohjauspaneelissa, kun kamera on päällä.

    Monitori

    Etsin

    Ohjauspaneeli

  • Akun varaustason näyttö muuttuu, kun akun varaustaso laskee, L stä K , J , I : ään ja H . Kun akun varaustaso laskee H , keskeytä kuvaus ja lataa akku tai valmistele vara-akku.

  • Jos viesti [ Suljin vapautettu käytöstä. Lataa akku. ] tulee näyttöön, lataa tai vaihda akku.