Ratkaisut joihinkin yleisiin ongelmiin on lueteltu alla.

Ongelma

Ratkaisu

Kamera näyttää TCP / IP-virheen.

Yhteysasetukset edellyttävät säätöä. Tarkista isäntätietokoneen tai langattoman reitittimen asetukset ja säädä kameran asetukset asianmukaisesti ( Verkkoasetukset ).

Kamerassa näkyy virheilmoitus "ei muistikorttia".

Muistikortti on asetettu väärin tai ei lainkaan. Varmista, että muistikortti on asetettu oikein ( muistikorttien asettaminen paikalleen ).

Lataus keskeytyy eikä sitä voi jatkaa.

Lataus jatkuu, jos kamera sammutetaan ja kytketään sitten uudelleen päälle ( Kuvien lataaminen ).

Yhteys on epäluotettava.

Jos [ Kanava ] -asetukseksi on valittu [Auto ], kun muodostat yhteyden älylaitteeseen, valitse [ Manuaalinen ] ja valitse kanava manuaalisesti ( Wi-Fi-yhteysasetukset ).

Jos kamera on kytketty tietokoneeseen infrastruktuuritilassa, tarkista, että reititin on asetettu kanavalle välillä 1–8 ( verkkoasetukset ).