Kun yksikkö, joka tukee yhtenäistä salaman hallintaa (SB-5000, SB-500, SB-400 tai SB-300), on asennettu kameran lisävarustekenkään, salaman tietoja voidaan tarkastella kameran näytössä. Voit tarkastella salaman tietoja painamalla DISP- painiketta valokuvatilassa ( DISP- painike ).

Salaman ohjaustila Näyttää

TTL

1

Salamavalmiuden ilmaisin ( kameran salaman käyttäminen )

2

Palautuskuvake (näkyy, jos salamapää on kallistettu ylöspäin)

3

Varoitus zoomauspään asennosta (näkyy, jos zoomauspää ei ole oikeassa asennossa)

4

Salaman ohjaustila (Salaman ohjaustila )

FP-ilmaisin ( e1: Salaman synkronointinopeus )

5

TTL-salamakorjaus (salaman ohjaustila )

6

Salamatila ( Salamatilat )

7

FV-lukon ilmaisin ( FV Lock )

8

Salamakorjaus ( salamakorvaus )

Automaattinen ulkoinen salama

1

Salaman ohjaustila (Salaman ohjaustila )

FP-ilmaisin ( e1: Salaman synkronointinopeus )

2

Automaattinen ulkoisen salaman kompensointi (salaman ohjaustila )

Etäisyysprioriteettikäsikirja

1

Salaman ohjaustila (Salaman ohjaustila )

FP-ilmaisin ( e1: Salaman synkronointinopeus )

2

Etäprioriteettinen manuaalinen salamakorjaus (salaman ohjaustila )

3

Etäisyys (salaman ohjaustila )

Manuaalinen

1

Salaman ohjaustila (Salaman ohjaustila )

FP-ilmaisin ( e1: Salaman synkronointinopeus )

2

Salamataso (Salaman ohjaustila )

Toistuva salama

1

Salaman ohjaustila (Salaman ohjaustila )

2

Lähtö (salaman ohjaustila )

3

Ajat (salaman ohjaustila )

Taajuus (salaman ohjaustila )

Salaman tiedot ja kameran asetukset

Salaman tietonäytössä näkyvät valitut kameran asetukset, mukaan lukien kuvaustila, suljinnopeus, aukko ja ISO-herkkyys.

Salaman asetusten muuttaminen

Salaman asetuksia voidaan muuttaa painamalla i painiketta salaman infonäytössä. Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat salamayksikön ja valittujen asetusten mukaan. Voit myös testata salaman.