Tätä valikkoa käytetään nopeaan pääsyyn usein käytettyihin asetuksiin. Avaa valikko painamalla i painiketta.

  • Korosta kohteet monivalitsimella ja paina J nähdäksesi vaihtoehdot. Korosta haluamasi vaihtoehto ja paina J valitaksesi ja palataksesi i valikkoon.

  • Voit peruuttaa ja palata edelliseen näyttöön painamalla i painiketta.

Komentokello
  • i valikossa tällä hetkellä korostetun kohteen asetus voidaan valita kiertämällä pääkomentokiekkoa. Valitun asetuksen vaihtoehdot, jos sellaisia on, voidaan valita kiertämällä alikomentokiekkoa.

  • Joitakin kohteita voidaan säätää kääntämällä kumpaakin valitsinta.

  • Tallenna muutokset painamalla J Voit tallentaa muutokset myös painamalla laukaisin puoliväliin tai korostamalla toisen kohteen.