Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

SEE TEENUS VÕIB SISALDADA GOOGLE’I ABIL TEHTUD TÕLKEID. GOOGLE ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST TÕLGETEGA SEOTUD GARANTIIDEST, NII OTSESTEST KUI KAUDSETEST, KAASA ARVATUD MISTAHES GARANTIID TÄPSUSE JA USALDUSVÄÄRSUSE SUHTES NING MISTAHES KAUDSED GARANTIID TURUSTATAVUSE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE SUHTES.

Nikon Corporation’i (edaspidi „Nikon”) viitejuhendid on tõlgitud teie mugavuseks Google Translate’i tõlketarkvara abil. Täpse tõlke pakkumiseks on tehtud mõistlikke jõupingutusi, kuid ükski automatiseeritud tõlge pole täiuslik ega ole mõeldud inimtõlkide asendamiseks. Tõlkeid esitatakse Nikoni viitejuhendite kasutajatele teenusena ning need on esitatud valmiskujul. Puuduvad mistahes garantiid, otsesed või kaudsed, mistahes tõlgete täpsuse, usaldusväärsuse või õigsuse suhtes inglise keelest mistahes teise keelde. Teatav sisu (nagu pildid, videod, Flash Video jne) ei pruugi tõlketarkvara piirangute tõttu olla täpselt tõlgitud.

Ametlik tekst on vastavate viitejuhendite inglisekeelne versioon. Mistahes tõlkimisel tekkinud lahknevused või erinevused ei ole siduvad ega oma juriidilist mõju vastavuse või jõustamise eesmärkidel. Mistahes küsimuste kerkimisel tõlgitud viitejuhendites sisalduva teabe õigsuse suhtes vaadake vastavate juhendite inglisekeelset versiooni, mis on ametlik versioon.

Valikulised MB-N12 toiteakud

MB-N12 osad: nimed ja funktsioonid

MB-N12 iga osa nimi ja funktsioon on loetletud allpool.

1 Kontaktkork Kaitseb MB-N12 toite- ja signaalikontakte.
2 Signaali kontaktid
3 Toitekontaktid
4 Mitmikvalija vertikaalseks pildistamiseks Täidab sama rolli kui kaamera mitmikvalija. Pildistamise ajal keskele vajutamisega täidetavaid rolle saab valida kaamera menüüdes, kasutades Kohandatud sätteid f2 [ Kohandatud juhtnupud (pildistamine) ] ja g2 [ Kohandatud juhtnupud ].
5 AF-ON nupp vertikaalseks pildistamiseks Täidab rolle, mis on määratud kaamera menüüde valikute Kohandatud seadistustega f2 [ Kohandatud juhtnupud (pildistamine) ] ja g2 [ Kohandatud juhtnupud ].
6 Peamine käsuketas vertikaalseks pildistamiseks Täidab sama rolli kui kaamera sobitusnupp.
7 Hoidja-kambri riiv Vt "Patareide sisestamine MB-N12-sse" ( 0 Patareide sisestamine MB-N12-sse ) ja "Kui hoidiku kambri kate eraldub" ( 0 Kui hoidiku kambri kate eraldub ).
8 Hoidja-kambri kate

9 Laadimispistiku kate Kasutamiseks koos valikuliste vahelduvvooluadapteritega EH-7P ja vahelduvvooluadapteritega EH-8P (viimane on ühendatud USB kaabliga UC-E25), mida saab kasutada akude laadimiseks või kaamera toiteks.
10 Laadimispistik
11 Laadimislamp (×2) Põleb akude laadimise ajal.
12 Kinnituskruvi Kasutage MB-N12 kaamera külge kinnitamisel.
13 Kinnitusratas
14 Patareihoidiku kamber Kuhu patareihoidja on sisestatud.
15 Patareihoidja riiv Lukustab patareihoidja pärast sisestamist oma kohale.
16 Toitepistiku kate Kasutamiseks valikuliste EP-5B toitepistikutega.
17 Statiivi pesa

18 Akukambri kaanehoidja Hoiab kaamera akupesa katet, kui see on kaamerast eemaldatud.
19 Alamkäsuketas vertikaalseks pildistamiseks Täidab sama rolli kui kaamera sobitusnupp.
20 Juhtlukustus

Lukustab MB-N12 juhtnupud, et vältida juhuslikku kasutamist.

 • Juhtlukk ei ole toitelüliti. Kaamera sisse- või väljalülitamiseks kasutage kaamera toitelülitit.
21 Päästikunupp vertikaalseks pildistamiseks Täidab sama rolli kui kaamera sobitusnupp.
22 Fn nupp vertikaalseks pildistamiseks Täidab rolle, mis on määratud kaamera menüüde kohandatud sätete f2 [ Kohandatud juhtnupud (pildistamine) ], f3 [ Kohandatud juhtnupud (taasesitus) ] ja g2 [ Kohandatud juhtnupud ] abil.

23 Akukamber A Mahutab ühte EN-EL15c taaslaetavat liitiumioonakut.
24 Akutoite klemmid (×2) Vt “Patareide sisestamine MB-N12-sse” ( 0 Patareide sisestamine MB-N12-sse ).
25 Akukamber B Mahutab ühte EN-EL15c taaslaetavat liitiumioonakut.
26 Akuhoidiku toiteklemmid Vt “Patareide sisestamine MB-N12-sse” ( 0 Patareide sisestamine MB-N12-sse ).
27 Aku riiv Lukustab kambris A oleva aku pärast sisestamist oma kohale.
28 Aku hoidja Vt “Patareide sisestamine MB-N12-sse” ( 0 Patareide sisestamine MB-N12-sse ).

MB-N12 kinnitamine

Enne MB-N12 ühendamist lülitage kaamera välja. Tahtmatu kasutamise vältimiseks lisaseadme ajal jätke MB-N12 juhtlukk asendisse L (lukustatud), kuni protsess on lõppenud.

 1. Eemaldage akuplokilt kontaktkork.

  Hoidke kontaktkorki kindlas kohas.

 2. Eemaldage kaamera alt akupesa kate ja asetage see MB-N12 akupesa kaane hoidikusse.

  Kui kaamerasse on sisestatud aku, eemaldage see.

 3. Kinnitage MB-N12 kaamera külge.

  Pöörake kinnitusratast noolega F LOCK näidatud suunas, et aku paigale kinnitada. Kinnitage MB-N12 oma kohale, pingutades kinnitusratast, kuni see enam ei pöördu.

  • Kui MB-N12 pole kindlalt kinnitatud, võib kaamera võttekuvale ilmuda hoiatus. Probleemi võib lahendada MB-N12 paigale kinnitamine, pingutades kinnitusratast seni, kuni see enam ei pöördu.

MB-N12 eemaldamine

MB-N12 eemaldamiseks lülitage kaamera välja ja seejärel vabastage kinnitusratas, keerates seda selle kinnitamiseks kasutatavale vastupidises suunas. Pärast MB-N12 eemaldamist eemaldage akupesa kate akupesa kaane hoidikust ja kinnitage see uuesti kaamera külge.

 • Kui akut ei kasutata, kinnitage kontaktkork MB-N12 külge.

Patareide sisestamine MB-N12-sse

MB-N12 saab kasutada kuni kahe EN-EL15c laetava liitiumioonakuga. Enne patareide sisestamist lülitage kaamera välja. Tahtmatu kasutamise vältimiseks patareide vahetamise ajal peate ka MB-N12 juhtluku jätma asendisse L (lukustatud), kuni vahetus on lõppenud.

 1. Hoides hoidiku kambri riivi all, libistage hoidikukambri kate küljele ja keerake see seejärel lahti.

 2. Vajutage akuhoidja riivi näidatud suunas ja eemaldage akuhoidik.

 3. Sisestage patareid patareihoidikusse.

  Sisestage patareid näidatud suundades. Aku riiv klõpsab oma kohale, kui kambris A olev aku on täielikult sisestatud.

 4. Sisestage esmalt akuhoidiku klemmid.

  Kasutades akuhoidiku allosa, et vajutada akuhoidja riivi, libistage akuhoidik esmalt kambri klemmide sisse. Peatage, kui riiv klõpsab tagasi oma kohale.

 5. Sulgege hoidiku kambri kaas ja lukustage see, vajutades ja libistades seda näidatud suunas.

Patareide eemaldamine

Eemaldage hoidik ja seejärel eemaldage patareid, nagu näidatud.

Aku vahetamine kambris A

 • Kambris A olevat akut saab vahetada ilma patareihoidjat eemaldamata. Sisestage aku, nagu näidatud, peatudes, kui riiv klõpsab oma kohale.

 • Aku kambris A saab eemaldada, vajutades riivile, nagu näidatud, ja libistades akut hoidikust.

Patareide vahetamine pildistamise ajal

Kui kaks patareid on sisestatud, saate kambris A oleva aku kaamerat välja lülitamata välja vahetada. See võib olla kasulik, kui kasutate kaamerat pidevalt pikema aja jooksul. Olge ettevaatlik, et patareisid vahetades ei vajutaks akuhoidja riivi ega eemaldaks akuhoidjat.

Aku tellimine

 • Kui kasutate ainult ühte akut, saab selle sisestada mõlemasse kambrisse.
 • Kui sisestatakse kaks patareid, kasutatakse esimesena kambris A olevat akut. Kaamera lülitub kambris B olevale akule, kui kambris A olev aku on tühi.

Ühilduvad akud

Akusid EN-EL15b ja EN-EL15a saab kasutada EN-EL15c asemel. Pange tähele, et ühe laadimisega saab teha vähem pilte kui EN-EL15c-ga.

Akude laadimine valikulise EH-7P vahelduvvooluadapteri või EH-8P vahelduvvooluadapteriga

MB-N12-sse sisestatud akusid saab laadida valikulise EH-7P vahelduvvooluadapteri või EH-8P vahelduvvooluadapteriga. Akusid saab laadida ka siis, kui MB-N12 on kaamerast eemaldatud.

 1. Ühendage EH-7P vahelduvvooluadapter või EH-8P vahelduvvooluadapter MB-N12 laadimispistikuga.

  EH-7P : ühendage EH-7P MB-N12 laadimispistikuga.

  EH-8P : ühendage valikulise UC-E25 USB -kaabli üks ots (mõlemas C-tüüpi pistikud) EH-8P vahelduvvooluadapteriga ja teine ots MB-N12 laadimispistikuga.

 2. Ühendage EH-7P või EH-8P majapidamises olevasse vooluvõrku.

  EH-7P

  EH-8P

  • Akud laevad, kui kaamera on välja lülitatud. Neid laetakse ka siis, kui ooterežiimi taimer on välja lülitatud.
  • Laadimise ajal süttib parajasti laetava aku laadimistuli. Laadimise tuli kustub, kui laadimine on lõppenud.

  • Kahe täielikult tühjenenud aku laadimiseks kulub umbes 5 tundi.
  • Kui sisestatakse kaks akut, laaditakse esimesena kambris B olev aku.
  • Pistiku kuju sõltub osturiigist või -piirkonnast.
 3. Kui laadimine on lõppenud, ühendage EH-7P või EH-8P lahti ja ühendage see MB-N12 küljest lahti.

Ettevaatust: akude laadimine

 • Akud ei lae, kui kaabel on ühendatud kaamera USB -toiteallika pistikuga, kui MB-N12 on ühendatud. Ühendage kaabel MB-N12 laadimispistikuga.
 • EH-7P ja EH-8P saab kasutada ainult EN-EL15c ja EN-EL15b akude laadimiseks. Neid ei saa kasutada EN-EL15a akude laadimiseks. Kasutage selle asemel MH-25a akulaadijat.
 • Laadimisvigadest, mis on põhjustatud näiteks aku ülekuumenemisest või EN-EL15a laadimiskatsetest, annab märku laadimistuli, mis vilgub enne väljalülitamist kiiresti umbes 30 sekundit.
 • Kui laadite akusid, kui MB-N12 on kaamerast eemaldatud, kinnitage kindlasti kontaktkork MB-N12 külge.

Valikulise EH-7P laadimisadapteri või EH-8P vahelduvvooluadapteri kasutamine toiteallikana

Valikulised EH-7P vahelduvvooluadapterid ja EH-8P vahelduvvooluadapterid saavad kaamerat toita, kui need on ühendatud MB-N12 laadimispistikuga.

Ettevaatust: toiteallikas

 • Kaamera saab toite ainult siis, kui aku on sisestatud ühte või mõlemasse kambrisse A ja B. EH-7P ja EH-8P annavad toite, kui sisestatakse EN-EL15c, EN-EL15b või EN-EL15a patareid. .
 • Akupatareid ei lae, kui kaamera saab toite välisest toiteallikast. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Toitevarustus" versus "laadimine" ( 0 "Toitevarustus" versus "laadimine" ).
 1. Kui olete veendunud, et kaamera on välja lülitatud, ühendage EH-7P vahelduvvooluadapter või EH-8P vahelduvvooluadapter MB-N12 laadimispistikuga.

  EH-7P : ühendage EH-7P MB-N12 laadimispistikuga.

  EH-8P : ühendage valikulise UC-E25 USB -kaabli üks ots (mõlemas C-tüüpi pistikud) EH-8P vahelduvvooluadapteriga ja teine ots MB-N12 laadimispistikuga.

 2. Ühendage EH-7P või EH-8P majapidamises olevasse vooluvõrku.

  EH-7P

  EH-8P

  Pistiku kuju sõltub osturiigist või -piirkonnast.

 3. Kaamera toitevarustuse alustamiseks lülitage kaamera sisse ja valige seadistusmenüüs [ USB power supply ] jaoks [ ON ].

 4. Kaamera toiteallika lõpetamiseks ühendage EH-7P või EH-8P lahti ja ühendage see MB-N12 küljest lahti.

Valikulise EH-5d vahelduvvooluadapteri ja EP-5B toitepistiku kasutamine

Valikuline EH-5d vahelduvvooluadapter ja EP-5B toitepistik tagavad pideva toiteallika, kui kaamera tuleb pikemaks ajaks sisse lülitada. Kui kasutate EH-5d koos MB-N12-ga, sisestage EP-5B enne selle ühendamist EH-5d-ga kambrisse A.

 • EH-5d asemel saab kasutada vahelduvvooluadaptereid EH-5c ja EH-5b.
 • EP-5B saab sisestada ainult kambrisse A.
 • Pärast EP-5B ühendamist avage MB-N12 toitepistiku kate, asetage toitepistiku kaabel nii, et see läbiks toitepistikupesa, ja sulgege hoidiku kambri kaas.
 • Akut ei ole vaja kambrisse B sisestada. Kambrisse B sisestatud patareisid ei kasutata, kui kaamerat toidavad EH-5d ja EP-5B.
 • EH-7P ja EH-8P ei saa kasutada aku laadimiseks ega kaamera toiteallikaks, kui EP-5B on sisestatud.

MB-N12 akude taseme kontrollimine

Kui MB-N12 on ühendatud, kuvatakse kaamera sisselülitamise ajal võttenäidikul ja juhtpaneelil kaamerat toiteallika aku taset ( 0 Battery Level ).

 • Hetkel kasutatavat akut sisaldavat kambrit tähistab ikoon võtteekraanil aku taseme kõrval.

 • Täiendavat teavet, sealhulgas aku vanust ja täpset aku taset, saab vaadata seadistusmenüü üksuse [ Battery info ] abil.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Järgige MB-N12 kasutamisel järgmisi ettevaatusabinõusid.

 • Toite/signaali kontaktide puudutamine metallesemetega võib põhjustada lühise; enne aku hoiulepanemist või transportimist või akude laadimist, kui aku pole kaameraga ühendatud, kinnitage uuesti kontaktkork.
 • Kui MB-N12 pole kindlalt kinnitatud, võib kaamera võttekuvale ilmuda hoiatus. Probleemi võib lahendada MB-N12 paigale kinnitamine, pingutades kinnitusratast seni, kuni see enam ei pöördu.
 • Kaamera mälukaardi juurdepääsu tuli võib süttida, kui MB-N12 on kaamera külge kinnitatud või sellest eemaldatud.
 • Kui kasutate kaamerat nii MB-N12 kui ka valikulise FTZ kinnitusadapteriga, ühendage statiivid kas objektiivi või MB-N12 statiivi kinnitusega, mitte FTZ statiivi kinnitusega.

  Objektiiv

  MB-N12

  FTZ

 • MB-N12 ei ole varustatud toitelülitiga. Kasutage kaamera toitelülitit kaamera sisse- ja väljalülitamiseks.

Kaamera hoiatusteated

Kui kaamera kuvab ühte järgmistest teadetest, järgige alltoodud samme.

 • Kui kaamera kuvab teadet [ Päästik keelatud. Laadige aku. ], sisestage varuaku. Lülitage kaamera enne jätkamist välja, kui kõnealune aku on sisestatud kambrisse B või kui hoidikus on ainult üks aku ja see on sisestatud kambrisse A.
 • Kui kaamera kuvab teade [ Error. Lähtestamiseks vajutage päästikut. ], vajutage katiku vabastusnuppu. Kui probleem püsib või kordub sageli, konsulteerige Nikon volitatud teenindusesindajaga.

Kui hoidiku kambri kate eraldub

Hoidikukambri katte kaitsmiseks kahjustuste eest võib see lahti tulla, kui selle avatud ajal rakendatakse jõudu. Hoidikukambri katte saab uuesti kinnitada, nagu näidatud.

 • Enne hoidikukambri katte uuesti kinnitamist libistage katet nii, et hing oleks nähtav.

Tehnilised andmed

Energiaallikas

Kuni kaks EN-EL15c laetavat liitiumioonakut *

Kasutada saab ka akusid EN-EL15b/EN-EL15a, kuid pidage meeles, et aku vastupidavus (ühe laadimisega tehtud piltide arv või salvestatava videomaterjali pikkus) on väiksem kui EN-EL15c puhul.

Laadimisaeg

u. 5 tundi

 • See on aeg, mis kulub kahe EN-EL15c aku laadimiseks, kasutades valikulist vahelduvvooluadapterit EH-7P või EH-8P vahelduvvooluadapterit. See eeldab, et ümbritsev temperatuur on 25 °C (77 °F) ja akud on tühjad.
Laadimispistik

USB tüüp C. Seda saab kasutada valikuliste EH-7P vahelduvvooluadapterite või UC-E25 USB kaablite ühendamiseks, mis on ühendatud EH-8P vahelduvvooluadapteritega * , mitte piltide üleslaadimiseks või muudel eesmärkidel.

EH-7P ja EH-8P saab kasutada ainult EN-EL15c ja EN-EL15b akude laadimiseks.

Töötemperatuur –10 °C–40 °C (+14 °F – 104 °F)
Mõõdud (L × K × S) u. 138,5 × 113,5 × 76 mm (5,5 × 4,5 × 3 tolli), väljaulatuvad osad
Kaal
 • u. 455 g/1 nael 0,1 untsi (kahe EN-EL15c akuga)
 • u. 295 g/10,5 untsi (ilma patareideta)

Nikon jätab endale õiguse muuta selle toote välimust, tehnilisi andmeid ja jõudlust igal ajal ja ette teatamata.

Madalad ümbritsevad temperatuurid

Kaamera ei pruugi töötada madalatel temperatuuridel (ligikaudu 10 °C/50 °F või alla selle), kui see töötab osaliselt laetud akudega. Külma ilmaga laadige enne kasutamist üks akukomplekt ja hoidke teist soojas kohas, vajadusel valmis vahetada. Pärast soojendamist võivad külmad akud osa oma laengust taastada.

Aku vastupidavus akupaketiga

Kahe täislaetud EN-EL15c akuga valikulise aku ühendamine suurendab võtete arvu ja salvestatavate videomaterjalide pikkust (aku vastupidavus) ligikaudu 1,8 korda rohkem kui kaameraga ainuüksi pildistatav.