Fotoğraf çekimi menüsündeki [ Görüntü boyutu ] öğesi şimdi iki yeni öğeyle birlikte [ Görüntü boyutu ayarları ] altında listeleniyor: [ DX görüntü boyutlarını etkinleştir ] ve [ Görüntü boyutu (DX) ]. [ DX (24×16) ] görüntü alanı kullanılarak çekilen resimlerin boyutu artık diğer görüntü alanları kullanılarak çekilen resimlerden bağımsız olarak seçilebilir.

Öğe

Tanım

[ Resim boyutu ]

Fotoğraf makinesiyle kaydedilen resimlerin boyutunu piksel olarak seçin: [ Büyük ], [ Orta ] veya [ Küçük ].

[ DX görüntü boyutlarını etkinleştir ]

[ DX görüntü boyutlarını etkinleştir ] için [ AÇIK ] seçildiğinde, [ Görüntü boyutu (DX) ], [ DX (24×16) ] görüntü alanıyla çekilen fotoğrafların boyutunu [ için seçilen seçenekten bağımsız olarak seçmek için kullanılabilir. Görüntü boyutu ].

[ Görüntü boyutu (DX) ]