İzleme menüsündeki [ Dikey döndür ] öğesinin adı [ Resimleri otomatik döndür ] olarak değiştirildi. [ ON ] seçildiğinde, monitördeki ve vizördeki görüntüler oynatma sırasında kamera yönüne uyacak şekilde döner.

  • Ayarlar menüsünde [ Bilgi ekranını otomatik döndür ] için [ AÇIK ] seçildiğinde, oynatma ekranındaki simgeler de kamera yönüne uyacak şekilde döner.

  • Fotoğraf makinesi dik konumda tutulduğunda, 1 ve 3 düğmeleri normalde 4 ve 2 düğmelerinin oynadığı rolleri alırken, 4 ve 2 düğmeleri normalde 1 ve 3 düğmelerinin oynadığı rolleri alır.