İzleme menüsündeki [ Dikey döndür ] öğesinin adı [ Resimleri otomatik döndür ] olarak değiştirildi. [ ON ] seçildiğinde, monitördeki ve vizördeki ekranlar, oynatma sırasında kamera yönüne uyacak şekilde dönecektir.

  • Ayarlar menüsünde [ Bilgi ekranını otomatik döndür ] için [ AÇIK ] seçildiğinde, oynatma ekranındaki simgeler de kamera yönüne uyacak şekilde dönecektir.