Kamera artık FTP sunucularına güvenli bağlantı için FTPS dosya aktarım protokolünü desteklemektedir.

  • FTPS kullanmak için, ağ menüsündeki [ FTP sunucusuna bağlan ] öğesini kullanarak ana bilgisayar profilleri oluştururken sunucu türü olarak [ FTPS ] öğesini seçin.

Güvenlik Duvarı Ayarları

FTPS (sunucu türü olarak [ FTPS ] seçilerek seçilir) 990 numaralı TCP bağlantı noktasını kullanır. Sunucu güvenlik duvarı bu bağlantı noktasına erişime izin verecek şekilde yapılandırılmamışsa dosya aktarımı engellenebilir.

FTPS Kök Sertifikaları

FTPS aracılığıyla bir sunucuya bağlanmadan önce, kameraya bir kök sertifika yüklemeniz gerekecektir. Kök sertifikalar, ağ menüsündeki [ FTP sunucusuna bağlan ] > [ Seçenekler ] öğesine yeni eklenen [ Kök sertifikayı yönet ] seçeneği kullanılarak yönetilebilir.

  • Kök sertifikaları alma hakkında bilgi için, söz konusu FTPS sunucusunun ağ yöneticisine başvurun.

Öğe

Tanım

[ Kök sertifikayı içe aktar ]

Bir hafıza kartından kameraya bir kök sertifika aktarın.

  • Sertifika, kartın kök (üst) dizininde olmalıdır.

  • Kamera, “ROOT.CER”, “ROOT.CRT” veya “ROOT.PEM” adlı kök sertifika dosyalarını içe aktarabilir.

  • Kamerada aynı anda yalnızca bir kök sertifika saklanabilir. Yeni bir sertifika içe aktarıldığında mevcut sertifikanın üzerine yazılır.

  • Kendinden imzalı kök sertifikalar kullanılarak kurulan bağlantılar güvenilir olmayabilir.

[ Kök sertifikayı sil ]

Geçerli kök sertifikayı kameradan silin.

[ Kök sertifikayı görüntüle ]

Kameranın mevcut kök sertifikasını görüntüleyin.

[ Kimlik doğrulama başarısız olursa bağlan ]

Belirli kimlik doğrulama hatalarını yok saymak için [ AÇIK ] öğesini seçin.