Valige taasesitamiseks kaust.

Võimalus

Kirjeldus

(Kausta nimi)

Taasesituse ajal on nähtavad kõigi valitud nimega kaustade pildid. Kaustu saab ümber nimetada, kasutades pildistamismenüü suvandit [ Storage folder ] > [ Rename].

[ Kõik ]

Kõikides kaustades olevad pildid on taasesituse ajal nähtavad.

[ Praegune ]

Taasesituse ajal on nähtavad ainult praeguses kaustas olevad pildid.