Valige taasesitamiseks kaust.

Võimalus

Kirjeldus

(Kausta nimi)

Kõikides valitud nimega kaustades olevad pildid on taasesituse ajal nähtavad. Kaustu saab ümber nimetada, kasutades pildistamismenüü suvandit [ Salvestuskaust ] > [ Nimeta ümber ].

[ Kõik ]

Kõikides kaustades olevad pildid on taasesituse ajal nähtavad.

[ Praegune ]

Taasesituse ajal on nähtavad ainult praeguses kaustas olevad pildid.