Kui on valitud [ Sees ], pööratakse "kõrgeid" (portree-orientatsiooniga) pilte taasesituse ajal kuvamiseks automaatselt.

Pööra kõrgele

Pilte ei pöörata kujutiste vaatamise ajal automaatselt isegi siis, kui [ Rotate tall ] jaoks on valitud [ On ].