Valige kaust, kuhu järgnevad pildid salvestatakse.

1

Kaust

2

Kausta number

3

Kausta nimi

Kaustade ümbernimetamine

Kausta vaikenimi, mis kuvatakse kausta numbri järel, on “ND780”. Uutele kaustadele määratud nime muutmiseks valige [ Nimeta ümber ].

 • Olemasolevaid kaustu ei saa ümber nimetada.

 • Soovi korral saab järgnevate kaustade jaoks vaikenime taastada, vajutades ja hoides all klaviatuuri kuvamise ajal nuppu O ( Q

Valige kaust numbri järgi

Kausta, kuhu järgnevad pildid salvestatakse, saab valida numbri järgi. Kui määratud numbriga kausta pole veel olemas, luuakse uus kaust.

 1. Valige [ Vali kaust numbri järgi ].
  • Tõstke esile [ Select folder by number ] ja vajutage 2 dialoogiakna [ Select folder by number ] kuvamiseks.

  • Kaart, millele uus kaust luuakse, on dialoogiakna [ Vali kaust numbri järgi ] paremas ülanurgas kaardipesa kuvamisalal alla joonitud. Uute kaustade jaoks kasutatav kaart oleneb suvandist, mis on hetkel valitud [ Role play by card in Slot 2 ].

 2. Valige kausta number.

  • Numbrite esiletõstmiseks 4 või 2

  • Esiletõstetud numbri muutmiseks vajutage 1 või 3 .

 3. Salvestage muudatused ja väljuge.

  • Kui valitud numbriga kaust on juba olemas, kuvatakse kausta numbrist vasakul ikoon W , X või Y Toimingu lõpetamiseks ja peamenüüsse naasmiseks vajutage J kui valisite kausta W või X , valitakse see uute piltide kaustaks.

  • Kui valisite kausta numbri, mida veel pole, luuakse selle numbriga uus kaust, kui vajutate J .

  • Mõlemal juhul salvestatakse järgmised pildid valitud kausta.

  • Väljumiseks ilma salvestuskausta muutmata vajutage nuppu G

Kaustade ikoonid

Kaustad dialoogis [ Vali kaust numbri järgi ] kuvatakse tähega W kui need on tühjad, Y kui see on täis (sisaldab kas 5000 pilti või pilti numbriga 9999), või X kui see on osaliselt täis. Y ikoon näitab, et kausta ei saa rohkem pilte salvestada.

Valige loendist kaust

Olemasolevate kaustade loendist valimiseks tehke järgmist.

 1. Valige [ Vali loendist kaust ].

  Tõstke esile [ Select folder from list ] ja vajutage dialoogiakna [ Select folder from list 2

 2. Tõstke esile kaust.

  Kausta esiletõstmiseks vajutage 1 või 3

 3. Valige esiletõstetud kaust.

  • Esiletõstetud kausta valimiseks ja peamenüüsse naasmiseks vajutage J

  • Järgmised fotod salvestatakse valitud kausta.

Kaustade ja failide numbrid
 • Kui kausta number on jõudnud 999-ni, lõpetab kaamera automaatselt uute kaustade loomise ja keelab päästiku, kui:

  • Failide arv kaustas ulatub 5000-ni (või video salvestamise ajal, kui kaamera arvutab, et maksimaalse pikkusega filmi tegemiseks vajalike failide arvu liitmine tooks kokku üle 5000)

  • Faili number ulatub 9999-ni (või video salvestamise ajal, kui kaamera arvutab, et maksimaalse pikkusega filmi loomiseks vajalike failide arv annab tulemuseks faili numbriga üle 9999)

 • Kui mälukaardil on vaba ruumi, saate siiski jätkata pildistamist, kui:

  • Kausta loomine numbriga alla 999 ja selle valimine salvestuskaustaks

  • [Frame size/frame rate ] ja [ Movie quality ] suvandite muutmine enne video salvestamist

Käivitamise aeg

Kui mälukaardil on väga palju faile või kaustu, võib kaamera käivitamiseks kuluda lisaaega.