Pildid salvestatakse failinimedega, mis koosnevad "DSC_", millele järgneb neljakohaline number ja kolmetäheline laiend. [ Failinimetus ] kasutatakse kolme tähe valimiseks failinime DSC-osa asendamiseks. Teavet tekstisisestuse kohta leiate jaotisest " Tekstisisestus " ( Tekstisisestus ).

Failinimed
 • Failinimed on kujul "DSC_nnnn.xxx". nnnn on arv vahemikus 0001 kuni 9999. xxx on üks järgmistest laienditest, mis on määratud vastavalt pildikvaliteedi ja failitüübi suvanditele:

  • NEF: NEF (RAW) fotod

  • JPG: JPEG (peened, tavalised või lihtsad) fotod

  • MOV: MOV-filmid

  • MP4: MP4 filmid

  • NDF: tolmu eemaldamise võrdlusandmed

 • [ Color space ] jaoks valitud [Adobe RGB ] abil loodud piltidel on failinimed kujul “_DSCnnnn.xxx”.

 • Igas fotopaaris, mis on salvestatud pildikvaliteedi seadistustega NEF (RAW)+JPEG, on NEF- ja JPEG-kujutistel samad failinimed, kuid erinevad laiendid.