Õige "punasilmsuse", mille põhjustab portreeobjektide võrkkestalt peegelduv välklambi valgus.

  • Punasilmsuse korrigeerimine on saadaval ainult välklambiga tehtud fotode puhul.

  • Punasilmsust, mida kaamera ei tuvasta, ei parandata.

  • Retušeeritud koopia salvestamiseks vajutage J

Punasilmsuse korrigeerimine
  • Pange tähele järgmist.

    • Punasilmsuse korrigeerimine ei pruugi alati anda oodatud tulemusi.

    • Väga harvadel juhtudel võidakse punasilmsuse korrigeerimist rakendada pildi osadele, mida punasilmsus ei mõjuta.

  • Enne jätkamist kontrollige eelvaadet põhjalikult.