Looge koopiaid vähendatud perifeersete moonutustega; see võib vähendada lainurkobjektiividega tehtud piltide silindrimoonutusi või teleobjektiividega tehtud piltide polsterdusmoonutusi. Valige [ Automaatne ], et lasta kaameral moonutusi automaatselt korrigeerida ja seejärel teha mitmikvalijaga peenregulatsioone. Moonutuste käsitsi vähendamiseks valige [ Manual ].

  • Efekti saab eelvaadata redigeerimiskuval.

  • [ Automaatne ] on mõeldud kasutamiseks ainult G-, E- ja D-tüüpi objektiividega tehtud piltidega. Pidage siiski meeles, et mõnda seda tüüpi objektiive, sealhulgas arvuti- ja kalasilm-objektiivi, ei saa kasutada. Tulemused ei ole garanteeritud teiste objektiividega.

  • Pange tähele, et valikut [ Manual ] tuleb kasutada koopiate puhul, mis on tehtud valikuga [ Automaatne ], ja fotodega, mis on tehtud pildistamismenüü suvandiga [ Auto distortion control ]. [ Manual ] abil loodud koopiatele ei saa moonutuste käsitsi juhtimist edasi rakendada.

  • Vajutage 4 , et vähendada nõelapadja moonutusi, 2 , et vähendada tünni moonutusi.

  • Retušeeritud koopia salvestamiseks vajutage J

Moonutuste juhtimine
  • Pange tähele, et suurema hulga moonutuste kontrolli tõttu kärbitakse välja rohkem servi.

  • Moonutuste juhtimine võib DX objektiividega tehtud fotodest tehtud koopiate servi tugevalt kärpida või moonutada muudel pildialadel kui [ DX (24×16) ].