Фильмдер үшін Picture Control таңдаңыз. Фотосуреттер үшін қазіргі таңда таңдалған опцияны пайдалану үшін [ Фотосурет параметрлерімен бірдей ] опциясын таңдаңыз ( Суретті басқаруды орнату ).