Reglați aspectul afișajului de informații în funcție de condițiile de iluminare.

Întuneric pe lumină

Lumină pe întuneric

Opțiune

Descriere

w

[ Întuneric pe lumină ]

Pentru ca afișajul să fie mai ușor de citit în locuri luminoase, monitorul se aprinde și inscripția este afișată în negru.

x

[ Lumină pe întuneric ]

Pentru ca afișajul să fie mai ușor de citit în locuri întunecate, monitorul se estompează, iar literele sunt afișate în alb.