Ajustați setările pentru comenzile tactile ale monitorului.

Activați/Dezactivați comenzile tactile

Activați sau dezactivați comenzile tactile. Selectați [ Numai redare ] pentru a activa comenzile tactile numai în modul de redare.

Flick-uri de redare cadru întreg

Alegeți dacă imaginea următoare în redare cadru întreg este afișată prin lovire la stânga sau la dreapta.

Opțiune

Descriere

S

[ Stânga U Dreapta ]

Glisați spre stânga pentru a afișa următoarea imagine.

T

[ Stânga V Dreapta ]

Glisați la dreapta pentru a vedea următoarea imagine.