Reglați setările pentru utilizare atunci când camera este conectată la un receptor GPS.

Opțiune

Descriere

[ Temporizator standby ]

Dacă este selectat [ Activare ] când este conectat un receptor GPS, temporizatorul de așteptare va expira dacă nu se efectuează nicio operațiune pentru timpul selectat pentru Setarea personalizată c3 [ Întârziere oprire ] > [ Temporizator de așteptare ]. Alegeți această opțiune pentru a reduce consumul de energie al bateriei.

[ Poziție ]

Vizualizați datele de locație furnizate de receptorul GPS. Elementele afișate variază în funcție de sursă.

[ Setați ceasul de la satelit ]

Selectați [ Da ] pentru a sincroniza ceasul camerei cu ora raportată de dispozitivul GPS.