Bip Pornit/Oprit

Porniți sau dezactivați difuzorul.

 • Dacă este selectat [ Pornit ] pentru [ Bip activat/dezactivat ], se aud bipuri atunci când:

  • temporizatorul automat numără invers,

  • fotografierea cu cronometru interval, înregistrarea filmelor în interval de timp sau se termină schimbarea focalizării,

  • aparatul foto focalizează în modul foto (rețineți că acest lucru nu se aplică dacă este selectat AF-C pentru modul de focalizare sau dacă este selectat [ Eliberare ] pentru Setarea personalizată a2 [ Selecție prioritate AF-S ]),

  • sunt utilizate comenzile tactile sau

  • butonul de declanșare este apăsat cu un card de memorie protejat la scriere introdus în cameră.

 • Selectați [ Dezactivat (numai comenzile tactile) ] pentru a dezactiva semnalul sonor pentru comenzile tactile în timp ce îl activați pentru alte scopuri.

 • Când este selectat [ Activat ] pentru [ Fotografie silențioasă ] în meniul de fotografiere, nu se va auzi un semnal sonor când camera focalizează sau când autodeclanșatorul este în funcțiune, indiferent de setările selectate pentru [ Opțiuni bip ].

Volum

Reglați volumul bipului.

Pas

Alegeți înălțimea semnalului sonor dintre [ High ] și [ Low ].