Alegeți dacă camera ajustează previzualizarea în vizor sau monitor pentru a reflecta modul în care setările de fotografiere vor afecta nuanța și luminozitatea imaginii finale. Indiferent de opțiunea selectată, efectele setărilor camerei sunt întotdeauna vizibile în modul film.

Opțiune

Descriere

[ Activat ]

Efectele modificărilor aduse setărilor, cum ar fi balansul de alb, controlul imaginii și compensarea expunerii sunt vizibile pe afișajul de fotografiere.

[ Dezactivat ]

  • Efectele modificărilor aduse setărilor, cum ar fi balansul de alb, controlul imaginii și compensarea expunerii, nu sunt vizibile pe afișajul de fotografiere. Nuanța și luminozitatea afișajului pot fi ajustate pentru ușurință de vizualizare în timpul ședințelor foto extinse.

  • O pictogramă g apare pe afișajul de fotografiere.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film