Alegeți tipul de obturator folosit pentru fotografii.

Opțiune

Descriere

O

[ Auto ]

Aparatul foto alege tipul obturatorului automat în funcție de viteza obturatorului. Obturatorul electronic cu perdeaua frontală este utilizat pentru a reduce neclaritatea cauzată de mișcarea camerei la viteze mici de expunere.

P

[ Obturator mecanic ]

Aparatul foto folosește obturatorul mecanic pentru toate fotografiile.

x

[ Obturator electronic cu perdea frontală ]

Aparatul foto folosește obturatorul electronic cu perdeaua frontală pentru toate fotografiile.

„Obloane mecanice”

[ Obturator mecanic ] nu este disponibil cu unele obiective.

Obturatorul electronic cu perdea frontală

Cea mai rapidă viteză a obturatorului disponibilă când este selectat [ Obturator cu perdea frontală electronică ] este 1 / 2000 s.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film