Yhdistä älypuhelimiin tai tabletteihin (älylaitteet) Bluetoothin tai Wi-Fi:n kautta.

Pariliitos (Bluetooth)

Muodosta pariliitos älylaitteiden kanssa tai muodosta yhteys niihin Bluetoothin avulla.

Vaihtoehto Kuvaus
Aloita pariliitoksen muodostaminen Yhdistä kamera älylaitteen kanssa ( 0 Yhdistäminen Bluetoothin kautta ).
Laiteparit Listaa pariksi liitetyt älylaitteet tai vaihda laitteesta toiseen.
Bluetooth-yhteys Ota Bluetooth käyttöön valitsemalla Ota käyttöön.

Valitse lähetettäväksi (Bluetooth)

Valitse kuvat ladattavaksi älylaitteeseen tai valitse, merkitäänkö kuvat ladattavaksi sitä mukaa, kun ne otetaan. Lataus alkaa heti, kun yhteys on muodostettu.

Vaihtoehto Kuvaus
Valitse automaattisesti lähetettäväksi Jos Päällä on valittuna, valokuvat merkitään ladattavaksi älylaitteeseen heti niitä otettaessa (tämä ei koske videotilassa otettuja valokuvia, jotka on valittava ladattavaksi manuaalisesti). Kameralla valitusta vaihtoehdosta riippumatta valokuvat ladataan JPEG-muodossa 2 megapikselin koossa.
Valitse lähetettäväksi manuaalisesti Merkitse valitut kuvat ladattavaksi.
Poista kaikki valinnat Poista siirtomerkintä kaikista kuvista.

Wi-Fi-yhteys

Yhdistä älylaitteisiin Wi-Fin kautta.

Muodosta Wi-Fi-yhteys

Muodosta Wi-Fi-yhteys älylaitteeseen. Muodosta yhteys valitsemalla älylaitteen kameran SSID ja kirjoittamalla salasana ( 0 Yhdistäminen Wi-Fi:n kautta (Wi-Fi-tila) ). Kun yhteys on muodostettu, tämä vaihtoehto muuttuu Sulje Wi-Fi-yhteys , jota voidaan käyttää yhteyden katkaisemiseen haluttaessa.

Wi-Fi-yhteysasetukset

Käytä seuraavia Wi-Fi-asetuksia:

  • SSID : Aseta kameran SSID.
  • Todennus/salaus : Valitse OPEN tai WPA2-PSK-AES .
  • Salasana : Aseta kameran salasana.
  • Kanava : Valitse Automaattinen, jos haluat, että kamera valitsee kanavan automaattisesti, tai valitse Manuaalinen ja valitse kanava manuaalisesti.
  • Nykyiset asetukset : Näytä nykyiset Wi-Fi-asetukset.
  • Palauta yhteysasetukset : Palauta Wi-Fi-asetukset oletusarvoihin valitsemalla Kyllä.

Lähetä pois päältä

Jos Päällä on valittuna, kuvien lataaminen Bluetoothin kautta yhdistettyihin älylaitteisiin jatkuu, vaikka kamera olisi pois päältä.