Жиі қолданылатын параметрлер комбинацияларын режим дискісінде U1 және U2 позицияларына тағайындауға болады ( 0 Пайдаланушы параметрлерін сақтау ).