Камераның кірістірілген Bluetooth және Wi-Fi функцияларын өшіру үшін Қосу опциясын таңдаңыз.